A pedagógusok a szeretet bajnokai
2019. június 07. péntek, 01:58 Közéleti hírek

Veszprémben évről évre megrendezik a pedagógusnapi ünnepséget, amely nagyszerű alkalom az óvodapedagógusok, tanítók, tanárok iránti tiszteletünk és megbecsülésünk kifejezésére.

Porga Gyula szerint a tisztelet és megbecsülés azonban az év minden napján megilleti az elhivatott oktatókat és nevelőket, akikre a legfiatalabb veszprémiek boldogulását bízzuk.

A polgármester ünnepi beszédében úgy fogalmazott: a tudomány és a technológia, a tudás alapú társadalmak korában elképzelhetetlen a jelen és a jövő nagy tudású pedagógusok nélkül.

„Az önök szép munkájának értelme azonban mégsem a szaktudásban, hanem az elhivatottságban van. Meggyőződésem, hogy csak elhivatott és szenvedélyes oktatók és nevelők képesek rá, hogy megérintsék tanítványaik lelkét, és egész életre szóló, igaz tudással gazdagítsák azt. Ezért a jó pedagógus még mai, technologizált korunkban is elsősorban lelki ember. Általuk a gondjaikra bízott gyermekek az élet szépséget és különlegességét is megismerhetik az iskolákban.

Hiszem, hogy az igaz pedagógus nemcsak szereti, de tiszteli is a rá bízott gyermeket. A gyermeki gondatlanság állapotából a felelős felnőttség állapotába vezeti őt, és a hosszú út során kölcsönös tisztelet alakul ki tanító és tanítvány között, mely elsősorban az embernek szól, és nem a gyermeknek vagy a pedagógusnak.


Az ünnepségen a Lovassy kamarazenekar lépett fel

A legszebb, ugyanakkor a legnehezebb pálya ez, hiszen a pedagógus célja nem lehet csupán az ismeret átadása. A jó iskola teljes életet élő, önmagával és a környezetével harmóniában lévő embereket nevel.

Nincs elég szó, amivel kifejezhetnénk a hálánkat a pedagógusok iránt áldozatos munkájukért. De az elhivatottsággal végzett tanári, tanítói munka olyan gyümölcsöket terem, amely megéri a sok fáradtságot. Pedagógusaink a szeretet bajnokai, akik a legszebb ajándékot adják gyermekeinknek: egészséges lelkületet, emberséget és tudást.”

Mindezért az áldozatos munkáért Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata idén is négy pedagógust tüntetett ki a Ranolder-díjjal: Horváth Évát, Károlyfi Mariannt, Pucsek Zsuzsannát és Tölgyesi Ákost.

Horváth Éva 1981-ben szerzett oligofrénpedagógiai- pszichopedagógiai szakos diplomát. Mentálhigiénikus szakember, speciális pedagógia szakos tanár, szakpedagógus. 1991 óta a Bárczi Gusztáv Általános iskola tanítója, 1997 óta az intézmény vezetője. Kiemelkedő egyénisége elválaszthatatlan a Bárczi iskolától. Igazi gyógypedagógus, speciális szaktudása, humánuma megkérdőjelezhetetlen. A sajátos nevelési igényű gyermekek ügye mellett egy életre elkötelezte magát. Nyitottsága, derűje, hiteles kommunikációja meghatározza az iskola légkörét. Épít a fiatalok friss tudására, támogatja a munkaközösségek aktivitását. Mindig pozitív megerősítéssel motivál, kiváló konfliktuskezelő képességekkel rendelkezik. Az iskola toleráns szellemének megtartása, a hagyományok őrzése és továbbadása jellemzi. Jó szervezőkészséggel rendelkező, innovatív személyiség. Vezetése alatt a Bárczi iskola tevékenységi köre jelentősen kibővült.

Károlyfi Mariann 1984-ben kezdte pedagógusi pályáját a 16. számú Napközi Otthonos Óvodában, a mai Bóbita Körzeti Óvodában, ahol jelenleg is dolgozik. A gyerekek iránti elkötelezettsége, hivatástudata folyamatos önképzésre, továbbképzésre ösztönzi. 2007-ben fejlesztő pedagógus szakirányú végzettséget szerzett. Gyermekcsoportjaiban szeretetben, biztonságban, derűben, harmóniában telnek a mindennapok. Szakmai tudását, munkabírását vezetői, kollégái, valamint a szülők is elismerik, tisztelik. Önzetlensége, segítőkészsége, empátiája példaértékű. A pályakezdő óvodapedagógusok szakmai fejlődését, az óvodai életbe való beilleszkedését, a pedagógus kompetenciák fejlesztését folyamatosan segíti, támogatja. Húsz éve irányítja a Pedagógiai Program Munkaközösség munkáját. A Zöld Óvoda program motorja, intézményi koordinátora.

Pucsek Zsuzsanna közel 3 évtizeden át tanított magyar nyelv és irodalmat, valamint drámát a veszprémi Deák Ferenc Általános Iskolában. 2000 óta tanít önálló tárgyként drámát és vezet drámafakultációt a Vetési Albert Gimnáziumban. Pályája kezdete óta a szakmáját hivatásnak tekintő, lelkes, alapos, munkájára igényes, játékos kedvű tanár. A drámapedagógia izgalmas és gazdag eszközeit napi rendszerességgel alkalmazza tanítási gyakorlatában, törekszik arra, hogy az órákat élményszerűvé tegye, s ezáltal fejlődjön a diákok személyisége az ismeretek elsajátítása mellett. A Nemzeti Tankönyvkiadó felkérésére megyeszerte továbbképzéseket, a Magyar Drámapedagógiai Társaság megbízásából szakmai előadásokat is tartott. Szakmai felkészültség, emberi hitelesség, kivételes szervező- és helyzetfelismerő képesség, jó kommunikációs készség, nyitottság jellemzi. 2015-ben felkészítő tanári munkájáért Gyémánt Oklevelet vehetett át.

Tölgyesi Ákos a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett mérnöki diplomát, ahol később a mérnök tanári szakot is elvégezte. Tervezési területe a statika és a vízi közművek. Utóbbi szakterületen vezető tervező is. Tagja az építész és mérnök- kamarának egyaránt. Mérnök tanárként 25 évvel ezelőtt kezdett dolgozni a Táncsics iskolában. Az országban elsőként létrejött és sokáig egyedülálló veszprémi műemlékfenntartó technikus képzés egyik alapítója. 2003-ban tervei alapján készült el a Táncsics iskola tornacsarnoka. Munkája során számos elismerést kapott, melyek közül tanítványai sikerei jelentették és jelentik ma is a legtöbbet. Építész tanítványai közül többen jutottak az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyek döntőjébe, ahol szép sikereket értek el. A mérnöki és a pedagógusi pálya fontos találkozási pontja az általa szervezett szakmai napok és konferenciák, melyek közül kiemelkedik a XXIII. Nemzetközi Építész Diákkonferencia, melynek projektmenedzsere volt.

 
Forrás: Vehír.hu
(Kép: Domján Attila)