Dr. Hudvágner Tamás

altVálasztókerület: 4

telefon: 88/789.717
            30/3715770
Jelölő szervezet: FIDESZ-KDNP, Védegylet

 
Önkormányzati képviselő

 

(Önéletrajz)

Család
Veszprémben születtem 1970. június 12-én. Azóta is itt élek, mondhatnám: tősgyökeres veszprémi polgár vagyok.
Édesapám vállalkozóként, édesanyám pedig könyvelőként dolgozott nyugdíjba vonulásáig. Két bátyám közül az idősebb, Sándor Pécsen él és dolgozik, a Pécsi Ideg Klinika adjunktusaként elismert szaktekintély az ideggyógyászat terén. Másik testvérem, István kereskedelmi és vendéglátóipari főiskolát végzett.

Feleségemet, dr. Hudvágnerné Tobak Henriettát tíz éve ismertem meg. Biztatásomra több iskolát is elvégzett, többek között a jogi asszisztensi diplomát is megszerezte. Feleségem mellettem áll a munka dandárjában, ő az, akire mindig számíthatok, akinek terhelhetősége végtelen.

Iskolák
1988 – Veszprém, Ipari Szakközépiskola, érettségi
1994 – Veszprémi Egyetem Mérnöki Kar Műszer- és méréstechnikai szak, vegyészmérnök
1995 – Pénzügyi és Számviteli Főiskola Közgazdasági szakokleveles mérnök szak, közgazdasági szakokleveles mérnök
2000 – Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar
2004 – Jogi szakvizsga.
Számítógépes szöveg- és táblázatkezelő ismeretekkel, szoftverüzemeltetői gyakorlattal rendelkezem.
Szakmai résszel kiegészített angol nyelvből egyetemi záróvizsgát tettem, német nyelvtudásomat folyamatosan fejlesztem.
Iskoláimat mindig kitűnő eredménnyel végeztem, tanulmányaim során magas szintű műszaki, gazdasági és jogi ismeretekre tettem szert. Az elsajátított ismereteket az ügyvédi munkámban is jelentős mértékben tudom kamatoztatni. Ügyvédként leginkább gazdasági és jogi kérdésekkel foglalkozom, így számottevő tapasztalatra tettem szert az országos és az önkormányzati ügyek intézésében is.
Munkahelyek, munkakörök

- 1995-től 2000-ig a Dózsa 2000 Rt. (jogelőd: Hudvágner egyéni cég) alkalmazásában voltam ügyvezető
- 2000-től 2005-ig a Dr. Bense László Erik Ügyvédi Iroda ügyvédjelöltjeként dolgoztam
- 2005-ben nyitottam meg a Dr. Hudvágner Tamás Ügyvédi Irodát, melynek vezetője vagyok.
- 2005. októberében családunk nagy vállalkozásba kezdett – saját ambícióim hatására –, a Benzinklub néven ismert benzinkút építésébe vágtunk bele. Az üzleti terveket tanulmányaim alapján magam készítettem el, illetve a megnyitással járó összes intéznivalót is magam rendeztem. Különösen nagy jártasságra tettem szert az országos hatáskörű szervekkel és közművekkel való tárgyalásban. Jelenleg feleségem vezeti a töltőállomást, mely összesen 15 alkalmazottat foglalkoztat. A többi vállalkozásomban – ezen kívül – további 40 dolgozónak nyújtok megélhetési lehetőséget.

Közéleti tevékenység
Közéleti tevékenységemet meghatározta az MDF-be történő 1998-as belépésem. 2002 és 2004 között az MDF városi elnökségének voltam tagja. A 2005. évben pártbeli viszályok miatt kiléptem az MDF-ből, és 2005. márciusában léptem be a Fideszbe, amelynek azóta is aktív tagja vagyok. 2004-től a Veszprém Megyei Jogú Város Közbeszerzési Döntőbizottságának szakértője vagyok, valamint civil szervezetek jogi tanácsadását látom el. Legutóbb a Cserhát Egyesület alapításánál bábáskodtam, az egyesület alapító okiratát én készítettem el.

A Szuperinfo újságban rendszeresen vezettem egy „Jogászunk válaszol” rovatot, mellyel a jogot nem ismerők részére szerettem volna útbaigazítást nyújtani a jog útvesztőiben. Ilyen rovat felelevenítése és újbóli megindításásáról jelenleg is tárgyalok, de terveimben szerepel heti egy alkalommal ingyenes jogi tanácsadás nyújtása is, ahol minden rászorulónak készségesen segítünk.
A társadalomtudományok, a politológia régóta foglalkoztat, nagyrészt ennek köszönhetően végeztem el a jogi egyetemet. Ezekkel az ismeretekkel felvértezve könnyebben eligazodom a politikai életben is.

Szabadidő
Ez az a témakör, melyről túl sok mindent felemlíteni nem tudok, ugyanis szabadidőből meglehetősen kevéssel rendelkezem. Azt elmondhatom, hogy heti rendszerességgel járok edzeni az egyetemi klubba, hogy fizikai kondíciómat megfelelőképpen karbantartsam. Igyekszem megvalósítani az egészséges szellem és test egységét. Maradék időmet önmagam képzésére fordítom, mind politikai, mind jogi vonalon.