Dr. Szalay András

altListáról

Telefon: 70/4574634
Jelölő szervezet: SZDSZ

 
Önkormányzati képviselő

 

 

(Önéletrajz)

1954. január 25-én születtem Veszprémben. Szüleim banktisztviselők voltak. A Jeruzsálem-hegyen és az egyetemi városrészben gyerekeskedtem, majd az Egry lakótelepen laktam. 1996-tól a Dózsavárosban élek feleségemmel, 19 éves műegyetemista Péter fiammal és 14 éves Amália lányommal.

A Szilágyi Erzsébet Általános Iskola, a Lovassy László Gimnázium, a pécsi Pollack Mihály Műszaki Főiskola, a Budapesti Műszaki Egyetem voltak tanulmányaim színterei és doktorátusomat is ez utóbbin védtem meg 1990-ben. 1999-ben diplomáztam szakközgazdászként a Zalaegerszegi Pénzügyi és Számviteli Főiskolán. A Veszprémi Egyetem Európai Tanulmányok Központjában több továbbképzésen vettem részt területfejlesztés és nemzetközi pénzügyek területén. 2003-ban elvégeztem egy EU strukturális alapok kezelő tanfolyamot a Nemzetközi Bankárképző Központban. 2004-ben ECDL vizsgát tettem. Felsőfokú C francia nyelvvizsgával és társalgási szintű angol nyelvtudással is rendelkezem.
Mintegy húsz éven keresztül az MTA Műszaki Kémiai Kutató Intézetben vegyipari kutatás-fejlesztéssel foglalkoztam tudományos munkatársként. Számos publikáció és néhány szabadalom társszerzője voltam életpályám ezen szakaszában. Francia nyelvtudásomnak köszönhetően is aktív együttműködéseket sikerült kialakítanom franciaországi kutatókkal, és egy PHARE ACCORD ösztöndíj segítségével az 1993/94-es iskolai esztendőt családostól Franciaországban töltöttem. Fél évtizeden keresztül ügyvezető igazgatója voltam a Veszprémi Regionális Innovációs Centrum Kht-nak. Jelenleg az IT Információs Társadalom Kht. regionális irodáját vezetem, ahol hazai és EU-s pályázatok kezelésével foglalkozom.
Közéleti tevékenységem kezdete a rendszerváltáshoz kötődik. 1989 óta vagyok tagja az SZDSZ-nek, ahol évekig városi ügyvivői és 2003-ig megyei elnök tisztet töltöttem be, valamint tagja voltam az SZDSZ országos tanácsának is. 2004-től az SZDSZ városi elnöke vagyok. Listás mandátumot elnyerve, az 1994-98-as ciklusban a szociális és a sport bizottságokban dolgoztam önkormányzati képviselőként, valamint alelnöke voltam a Megyei Közgyűlésnek. 1998-2002-es ciklusban Európa-ügyi tanácsnok, valamint a Vagyongazdálkodási Bizottság tagja lettem, és az önkormányzat Szabadelvű Képviselőcsoportját vezettem. Továbbra is tagja voltam a Megyei Közgyűlésnek, ahol többek között a Balaton/Loire regionális magyar/francia együttműködés koordinálásával foglalkoztam. 2002-ben országgyűlési képviselőjelölt voltam Veszprém megye 6. számú választókerületében. A 2002-2006-os önkormányzati ciklusban a Szabaddemokrata Képviselőcsoport vezetője, a Gazdasági Bizottság tagja illetve Európai Integrációs és Informatika Fejlesztési tanácsnok voltam. Munkálkodtam városunk nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésén, különös tekintettel az Európai Városok Szövetségére és Saumur francia várossal 2006-ban aláírt partnervárosi szerződésre. Részt vettem a Regionális Innovációs Stratégia, a Regionális Információs Társadalom Stratégia és a Székesfehérvár-Veszprém Fejlesztési Pólus Stratégia kialakításában. 2006-ban országgyűlési képviselőjelölt voltam Veszprém megye 7. számú választókerületében. 2006-tól kezdem listás képviselőként a negyedik önkormányzati ciklusomat, továbbra is frakcióvezetői megbízatással. 2006-tól elnöke vagyok az Ügyrendi és Igazgatási Bizottságnak.

2007 szeptemberétől – a Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács javaslatára –, a magyar kormányzat felterjesztése alapján tagja lettem az Európai Unió önkormányzati konzultatív és véleményező testületének, a Régiók Bizottságának. A tizenkét magyar tag egyikeként az évi öt plenáris ülés mellett az EDUC szakbizottság munkájában ténykedek és a liberális frakció (ALDE) megbízásából itt a helyettes koordinátori feladatot is ellátom. Ehhez a szakbizottsághoz tartozik az oktatáson és a kultúrán kívül a kutatás, az innováció, az információs társadalom, az ifjúság és a sport. A bizottság 2008-ban az integrált információs társadalom (e-inclusion) témában rapportőri feladattal bízott meg.

Közéleti témában több tucat cikk szerzője vagyok és számos előadást tartottam hazai és külföldi önkormányzati konferenciákon.

Diákkorom szabadidejét versenyzői és edzői minőségben a vívósport határozta meg. Kevés szabadidőmben szeretek a családommal kirándulni, fotózni. Lenyűgöznek a természet és az épített környezet szépségei, szeretem a múzeumokat és a modern művészetet. Elkötelezett híve vagyok a humanista értékrendet, toleranciát képviselő Európai Uniós tagságunknak, hazánk modernizációjának valamint a szabadságon és a szolidaritáson alapuló fenntartható fejlődésének.