Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

(Feltöltés alatt)


Pénzügyi és Költségvetési Bizottság

 • közreműködik a Közgyűlés költségvetési döntéseinek, a helyi adókra vonatkozó rendeletek, a hatósági ármegállapításra vonatkozó közgyűlési döntések előkészítésében a Gazdasági Bizottsággal együtt,
 • megvitatja és véleményezi:
 • a költségvetési előirányzatok teljesítését,
 • a Közgyűlés elé kerülő pénzügyi jelentéseket, előterjesztéseket, javaslatokat,
 • az intézmények részére - a költségvetésben biztosított - fejlesztési, működési és fenntartási előirányzatok elosztását,
 • a költségvetési intézmények közötti előirányzatok átcsoportosítását,
 • a Közgyűlés vállalkozásainak pénzügyi vonatkozású várható kihatásait,
 • az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezetét,
 • szervezi az önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodó tevékenységének összehangolását,
 • ellenőrzi az egyes bizottságok szükség szerinti közreműködésével a polgármester és a Polgármesteri Hivatal, illetőleg az önkormányzati költségvetési gazdálkodó szervek pénzgazdálkodási tevékenységét, a Közgyűlés költségvetési döntéseinek végrehajtását,
 • vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizteti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését. Vizsgálati megállapításait a képviselő-testülettel haladéktalanul közli.
 • figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, - csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat.