Európa a polgárokért – ENriCH

Tárd fel európai kulturális örökségedet! 

Az Európai Unió Európa a polgárokért program, Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel programág, Városhálózatok intézkedés című felhívása keretében Veszprém önkormányzata – további négy európai város szervezetével közösen – 148.680 € vissza nem térítendő támogatásban részesült:

- Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
- Foster Europe Alapítvány, Eisenstadt (Ausztria)
- Tartu Város Önkormányzata (Észtország)
- Agence d’Urbanisme & Développement /Várostervezési és Fejlesztési Ügynökség, Saint Omer (Franciaország)
- Ljudska Univerza Lendava/ Lendvai Népi Egyetem (Szlovénia).

A 601835-CITIZ-1-2018-1-HU-CITIZ-NT, Tárd fel európai kulturális örökségedet (ENriCH) című projekt megvalósítása 2018. szeptember 1-én kezdődött és 2020. február 29-én zárul.

Célkitűzés és tevékenységek

2018 a Kulturális Örökség Európai Éve. Az Európai Parlament döntése alapján ebben az évben különös figyelmet kap a kulturális örökség európai identitás megőrzésében és megerősítésében betöltött szerepe, melynek az Európa a Polgárokért program is teret biztosít azáltal, hogy 2018-as kiemelt prioritásai között szerepel a tematikus év.

Európa történelmi és kulturális öröksége sokszínűségéből és gazdagságából fakadóan példátlan erőforrást jelenthet napjainkban, ha megtanuljuk becsülni és használni.

Fontos, hogy felfedezzük, tudatosítsuk és népszerűsítsük az európai nemzetek és közösségek által létrehozott kulturális értékeket, legyen szó épített vagy szellemi örökségekről, hagyományokról, életutakról, különösen a fiatalabb generációk körében.

Kiemelt célunk, hogy a fiatalok megismerjék és bemutassák, hogy városuk hogyan járult hozzá az európai kultúra gazdagodásához – illetve városuk mit kapott Európától, ezeknek pedig milyen hatásuk van jelenünkre és jövőnkre.

A projekt során Veszprémben és más európai városokban a helyi döntéshozók és fiatalok az európai identitást és a közös értékeket fedezik fel közösen a városok történelmében, kulturális örökségében.

Ennek keretei között a projekt arra fókuszál, hogy a résztvevők feltérképezzék, a nagyobb európai események milyen hatással voltak a partnerségben részt vevő városokra, valamint kiemelt figyelmet fordít az olyan helyi értékek feltárására, melyek gazdagíthatják az európai kulturális örökséget.

A projekt fő tevékenységei a partnervárosokban megrendezésre kerülő események, amelyekre egy-egy, a kulturális örökséghez kötődő, annak más-más szeletét bemutató eseményhez kapcsolva kerül sor (zenei fesztivál, könyv és bornapok, Hanza napok, épített örökség stb.). Ezeken minden partnerváros részt vesz, delegálva helyi döntéshozót, fiatalt és valamely civil szervezet képviselőjét.

A projekttalálkozókon résztvevő fiatalok városi sétákon keresztül mutatják be a többi partnervárosnak és a helyi döntéshozóknak a hely kulturális örökségeit, betekintést nyújtva a kevésbé ismert helyi kulturális örökségi elemekbe. Ezekre a sétákra előzetesen készülnek fel a projektbe bevont fiatalok: a város kerületeit járva, az ott élő, dolgozó idősebb generációktól kell történeteket gyűjteniük a település kulturális örökségéről.

Emellett a fiatalok jelenlegi és a projekteseményeket követő véleményének felmérésére minden partnernél kérdőívezéssel történik. (A kérdőív az oldal alján elérhető.)

A projekt végére elkészülő zárókiadványban összegzik a kérdőívezés eredményeit, bemutatják a partnervárosokat, a partnertalálkozók vitáinak eredményeit, a séták térképeit, valamint a résztvevők által megfogalmazott politikai ajánlásokat, melyet angolul, illetve minden partner nyelvén a szélesebb közönség számára is elérhetővé kívánunk tenni.

A zárókiadvány és az eredmények összegzése a vezető partnernél megrendezett záróeseményen lesznek bemutatva.

A projekt időtartama: 18 hónap

Megvalósítási időszak: 2018. szeptember 1. – 2020. február 29.

Összköltségvetés148.680 € támogatás és a projektpartnerek min. 5-10% önrésze

A projekt megvalósulásának helyszínei: 

Eisenstadt, Lendva, Saint Omer, Tartu, Veszprém 

Kérdőív (2018. december) elérhető itt >>


Megjelent online cikkek: 

http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/nemzetkozi-kapcsolatok/6794-3-enrich

http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/nemzetkozi-kapcsolatok/6497-europa-kulturalis-koezoessegenek-epitese-kezddik

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2123454781238134&id=1850351491881799

https://vehir.hu/cikk/41597-europa-kulturalis-kozosseg-epitese-kezdodik

https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/europa-a-polgarokert/

https://www.veszpremtv.hu/tv-musor/hiradas-2018-09-18/


Képgaléria