InnovaTO-r – Mindenki újító

        

Az URBACT Európai Területi Együttműködés a Fenntartható Városfejlesztésért Program keretében Veszprém Önkormányzata – további hat európai várossal közösen – 440.741 € vissza nem térítendő támogatásban részesült:

-        Kolozsvár Város Önkormányzata
-        Metropole Du Grand Paris
-        Murcia Város Önkormányzata
-        Porto Város Önkormányzata
-        Rotterdam Város Önkormányzata
-        Torinó Város Önkormányzata
-        Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata


Az InnovaTO-r – Mindenki újító című projekt megvalósítása 2018. április 4-én kezdődött és 2020. december 4-én zárul. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. márciusában csatlakozott a projekthez.

 

Célkitűzés és tevékenységek

Az URBACT lényege a városfejlesztés integrált megközelítése, mely magába foglalja az urbanizációs kihívások társadalmi, gazdasági és környezeti dimenzióit.

Az URBACT lehetővé teszi, hogy a városok közös munkával, együtt alakítsanak ki integrált megoldásokat a helyi problémákra. Az URBACT hálózataiban a városok megosztják tapasztalataikat és tanulnak egymástól, leszűrik a tanulságokat és átadják a jó gyakorlatokat a városfejlesztési politikájuk fejlesztése érdekében.

Az InnovaTO-r egy tudástranszfer hálózatot foglal magába, melynek keretében a résztvevő városok mindegyike egy 2015-ös torinói példa alapján, újszerű módon vonja be a városi munkatársakat olyan innovációs projektek előterjesztésébe, amelyek javíthatják a város közigazgatási teljesítményét az erőforrások és a kapacitás jobb felhasználása révén. Az InnovaTO-r célja a munkavállalókat ösztönzése arra, hogy potenciális újítóként lássák magukat.

Az InnovaTO-r ötlete nagyon egyszerű: azokhoz az emberekhez fordulunk, akik a legjobban ismerik az adminisztratív szerkezetet belülről, és ösztönözzük őket arra, hogy olyan ötletekkel álljanak elő, amelyek forrás nélkül megvalósíthatók, és segíthetik a várost abban, hogy a folyamatok javuljanak, ezáltal növeljék az önkormányzat működésének hatékonyságát. A transzferhálózat célja, hogy Torinó példája alapján mind a hat partnerváros megoldást találjon saját problémájára a közalkalmazotti szféra aktív részvételével.

Veszprém városa az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím elnyerését megelőző felkészülési időszak során azzal a problémával szembesült, hogy a lakosság jelentős része nem használja ki a kulturális területen megmutatkozó meglehetősen változatos és nagy számú programkínálatot, vagyis a közönségfejlesztés területén nagyobb kapacitásokat kell mozgósítanunk.

Az InnovaTO-r projekt egy adatgyűjtési folyamattal indul: a szakértői munkacsoport segítségével  elkészítünk egy online kérdőívet, melyet mintegy 1800 közszférában dolgozó alkalmazotthoz juttatunk el lehetőséget biztosítva arra, hogy mindenki kifejezze véleményét, és innovatív megoldásokat javasoljon a közönségfejlesztés problémakörét illetően.

Célunk a megoldást jelentő jó gyakorlat/ok megtalálása, valamint tesztelése egy próbaprojekt keretében.

A munkacsoport feladata a mérés módszereinek kialakításán túl a mérési folyamat hatékonyságának ellenőrzése.

A projektben több fókuszcsoport megbeszélést tartunk, melyek során a célcsoportot (alkalmazottakat) bevonjuk a felmérés eredményének kiértékelésébe, megvitatjuk az összegyűjtött ötletek megvalósíthatóságát és fenntarthatóságát. Amennyiben sikerül egy valóban hatékony jó gyakorlatot találnunk a projekt során, a javaslattevőt elismerésben részesítjük és teszteljük az ötlet hatékonyságát, valamint átültetjük a gyakorlatba.

A projekt időtartama: 32 hónap

Megvalósítási időszak: 2018. április 4. – 2020. december 4.

Összköltségvetés: 440.741 € támogatás és a projektpartnerek 133.788 € önrésze

A projekt megvalósulásának helyszínei:

Kolozsvár,  Metropole Du Grand Paris, Murcia, Porto, Rotterdam, Torinó, Veszprém

Vezető partner: Torinó

 

Munkacsoport találkozók

Az URBACT filozófia egyik alappillére a közös gondolkozás és a részvételi elv, azaz, hogy egy-egy projekt megvalósításában minél több szempont érvényesüljön.

Az Innovato-R projekt alapja egy ilyen összefogás, a sikeres megvalósítást egy támogató csoport segíti, amelyet a tagok innovátor munkacsoportnak neveztek el.

Külsős tagok és önkormányzaton belüliek egyaránt részt vesznek benne, és azért dolgozunk, hogy a jó gyakorlat átvételekor minél több önkormányzati dolgozó ossza meg innovatív ötleteit annak érdekében, hogy a kulturális főváros mindannyiunk kedvence legyen.

Tagjaink: Mike Friderika, a munkacsoport elnöke (Veszprém2023 Kft.) dr. Fehér Helga és dr. Obermayer Nóra (Pannon Egyetem), Pató Sándor IT szakértő (SilverFrog Kft.), Csík Richárd kulturális szervezési szakértő. Az önkormányzatot dr. Józsa Tamás, a projekt vezetője, Kovács Judit és Darida Zsuzsa a HR részéréről, illetve T. Kiss Csaba minőségbiztosítási szakértő képviseli.

A projekt ideje alatt szükség szerint, de legalább 10 alkalommal összeül a csapat, hogy biztosítsa a folyamatos előrehaladást.

Eddigi találkozók:

2019. április 3.; 2019. május 15.; 2019. június 25.; 2019. augusztus 22.;
2019. szeptember 18.
 

A vezető partner, Torinó munkatársai a projekt legérdekesebb híreit folyamatosan megosztják a világgal az Innovato-R 

 


Az Innovator projekt Youtube csatornája még számunkra is tartogat meglepetéseket (pl. amikor hirtelen önmagunkat látjuk viszont), hiszen a projekt kommunikációsai mindig és mindenhol filmeznek, és folyamatosan tájékoztatnak a projekt előrehaladásáról.

Az Innovato-R projekt Youtube csatornája elérhető itt >>

 

 

 

Várjuk a pályázatokat!
(2019. szeptember 18.)

Hivatalosan is elindult a „Legyél te is újító!" ötletpályázat, amelyet Porga Gyula, a város polgármestere ajánlott az intézményi vezetők figyelmébe a szeptember 18-i értekezleten.

A meghívottak megtudták, hogy az ötletpályázat egy európai uniós városfejlesztési programhoz kapcsolódik, és fontos részét képezi a „Veszprém - Európa Kulturális Fővárosa 2023” előkészítési folyamatainak.

Józsa Tamás a projekt hátterét világította meg, a torinói jó gyakorlatról és annak adaptálási folyamatáról tartott interaktív tájékoztatót, amelyből kiderült, hogy az Innovato-R projekt kertén belül a veszprémi ötletpályázat célja az innovatív és megvalósítható megoldások összegyűjtése, tesztelése és 13 ötlet gyakorlati megvalósítása. A kollégák ötleteit a kulturális kínálat fejlesztése, a belső akciók megújítása és az intézményi folyamatok fejlesztése témákban várjuk.


A találkozón Csőszi Tibor, az online pályázati felület összeállítója és adminisztrátora gyakorlati bemutató keretében ismertette a regisztráció folyamatát, a pályázati kategória kérdőíveit és a pályázat benyújtásának módját.

A jó hangulatú megbeszélésen a feltett kérdések azt bizonyították, hogy a meghívottak megértették, hogy mi a projekt üzenete és többen megfogalmazták, hogy ez egy nagy lehetőség, amit ki kell használni. A következő lépés, hogy az információval és tájékoztató anyaggal felvértezett vezetők lelkesítsék, és ötleteik megosztására ösztönözzék munkatársaikat. Hiszen ne feledjük, „Minden ötlet számít!”

Az önkormányzat, valamint az önkormányzati tulajdonú intézmények és gazdasági társaságok dolgozói a „Legyél te is újító!” pályázati felhívás keretében 2019. október 31-ig oszthatják meg ötleteiket a kiírókkal.

A csatolmányból letölthető a 2019. szeptember 18-án elhangzott előadás anyaga.

Letölthető dokumentum:

icon Innovator előadás (2019.09.18,) (1.82 MB)

 

Megjelent az Innovato-R első hírlevele 

(2019. június)

A hírlevél többek között a spanyolországi Murcia városában tartott, második nemzetközi találkozón végzett munkáról, az MVP elv alkalmazásának lehetőségéről a projektünkben (Minimum Viable Product – minimum életképes termék), az egyes partnerek előrehaladásáról és a tervekről is tájékoztat.

A hírlevél angol nyelven elérhető itt >>

 

Az URBACT program vezetője szakértője Veszprémben

(2019. június 25.)

Vendégünk volt Fabio Sgaragli, az InnovaTO-r nemzetközi projekt olaszországi vezető szakértője.

 
Fabio Sgaragli nemzetközi szakértő és Porga Gyula polgármester Veszprémben

A hamarosan induló, torinói jó gyakorlat mintájára kiírt ötletpályázatunk célja, hogy önkormányzati dolgozóink innovatív megoldásokkal álljanak elő városunk kulturális szolgáltatásainak fejlesztése érdekében.

 

Partnertalálkozó Murciában

(2019. 06. 03-05.)

Veszprémet hárman képviseltük a spanyolországi Murcia partnervárosban tartott, második nemzetközi találkozón. Minden város elküldte képviselőjét, így számunkra is remek alkalom adódott az ismerkedésre, mások terveinek megértésére.

Érdekes volt látni, hallani, hogy szinte mindenki másként kapcsolódik a jó gyakorlathoz, mások a megvalósítási stratégiák. Úgy érezzük, hogy a mi Veszprém 2023-hoz kapcsolódó terveink nagyszerűen illeszkednek a jó gyakorlat adaptálási folyamatába, és ez nem csak érzés, pozitív visszajelzéseket kaptunk a vezető szakérőktől is.

A találkozó főként az MVP (Minimum Viable Product) Innovato-R projekten belüli alkalmazhatóságától szólt, erről Liat tartott számunkra előadást és gyakorlatot egyaránt.

Mozgalmas és megmozgató találkozó volt, sok új információval, élménnyel és főleg fontos személyes kapcsolatokkal gazdagodtunk.

 

URBACT Campus Budapesten

(2019. 02. 14-15.)

Veszprém önkormányzatát képviselve két fő vett részt a URBACT francia és magyar titkársága által szervezett két napos találkozón.

A találkozó célja: segíteni a helyi transzferhálózatokban dolgozó partnereket tapasztalati, személyes és kontextus-alapú tanulással.

A transzfer folyamat három fő vonatkozására fókuszálunk:

- az URBACT integrált és részvételi (participatív) módszerének alkalmazása
- a transzferfolyamat során fellépő kihívások kezelése és a megoldások megosztása
- a „tapasztalatcsere általi tanulás” fontosságának megértése és az URBACT eszköztár (napló-bejegyzések, voxpops stb.) használata.

Híradás:

> URBACT Campus: képzés a sikeres jógyakorlat-átvevő munkához

 

„Kick-off” találkozó Párizsban

(2019. 02. 14.)

Az Innovato-R projekt második fázisának első találkozója 2019.02.14-15. között zajlott Párizsban. Itt találkoztak először a partnerországok képviselői egymással és hamar megtalálták a közös hangot.

Ezen az első, ismerkedős alkalmon minden város bemutatta, hogyan képzeli el a torinói jó gyakorlat adaptálását, szóba került a helyi transzfer tervek lényege és szerkezete, valamint a kommunikációs feladatok összessége. Veszprém Önkormányzatát dr. Józsa Tamás, a stratégiai iroda vezetője képviselte.

icon A párizsi "Kick off" találkozó (angol nyelvű) beszámolója (1.11 MB)

 

Visza az oldal tetejére >>

 

 

Európai Uniós projektek

     Civil ötletbörze – 2004/2007