Közgyűlési meghívó (2010.09.16.) Nyomtatás
Közgyűlési meghívók (2010)

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE
Szám: 514-10/2010.

 

 MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2010. szeptember 16-án 8:00 órai kezdettel tartandó Közgyűlésére.
Az ülés helye: Városháza "Kossuth" terme. 

 

Napirend előtt:

  • A hónap műtárgya: Az Amerikai Kuckó 5 éve
    (Előadó: Bertalan Judit igazgató)
  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Napirendi pontok:

Közgyűlési előterjesztések (2010.09.16.) (18.81 MB 2010-09-14 13:55)
(a nyílt ülés napirendi pontjai bejelentkeztés nélkül is letölthetőek)

A zárt ülés előterjesztéseit - az arra jogosultak - a jobb oldali sávban történő bejelentkezést követően tudják a bejelentkező ablak felett letölteni.


1.)     Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és Szentkirályszabadja Község Önkormányzata, mint eladók, valamint a BudaWest Airport Holding Vagyonkezelő Zrt., mint vevő között 2006. szeptember 26. napján megkötött ingatlan adásvételi szerződéstől való elállás (ZÁRT ÜLÉS)
Előadó:    Debreczenyi János polgármester, Iványi András polgármester

2.)    
A.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének módosítása

Előadó:    Debreczenyi János polgármester

B.) Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal helyiségeinek takarításával kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalás
Előadó:    Dr. Büki Szilvia jegyző, címzetes főjegyző

3.)    Beszámoló az Önkormányzat 2010. I. félévi gazdálkodásáról
Előadó:    Debreczenyi János polgármester

4.)     Döntés a Pro Veszprém Kft ügyvezető igazgatójának kinevezéséről
Előadó:    Debreczenyi János polgármester

5.)    Tájékoztató az Állami Számvevőszék által lefolytatott Veszprém Megyei Jogú  Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről, Intézkedési terv az ÁSZ jelentés megállapításaira
Előadó:    Debreczenyi János polgármester, Dr. Büki Szilvia jegyző, címzetes főjegyző

6.)    A szabad energiapiacra való kilépéssel kapcsolatos 256/2010. (VII.19.) Kh. számú határozat visszavonása, és új határozat hozatala kötelezettségvállalásról
Előadó:    Debreczenyi János polgármester

7.)     Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó:    Czaun János alpolgármester

8.)     Előzetes hozzájárulás a Veszprém, Csutorás utca 2459 hrsz-ú terület törzsvagyonból való kivonásához és a településrendezési terv módosításához
Előadó:    Czaun János alpolgármester

9.)     Hozzájárulás a Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola igazgatója vezetői megbízásának megszüntetéséhez
Előadó:    Porga Gyula  alpolgármester

10.)    A Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola intézményvezetőjének megbízása
Előadó:    Porga Gyula alpolgármester

11.)    Döntés a civil keret pályázat 2010. évi támogatási szerződéseinek módosításáról
Előadó:    Péterné Rózsa Mária, a társadalmi kapcsolatok tanácsnoka

12.)    Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata szociális típusú város-rehabilitációs projektjéhez kapcsolódó akcióterület kijelölése
Előadó:    Porga Gyula alpolgármester, Brányi Mária városstratégiai tanácsnok

13.)   
A.) Előzetes döntés Veszprém Megyei Jogú Város energiahatékonysági stratégiájáról
Előadó:    Brányi Mária városstratégiai tanácsnok, Schmidt István irodavezető

B.) Csatlakozás a Polgármesterek Szövetségéhez
Előadó:    Debreczenyi János polgármester

14.)    Veszprém, 0213/85 hrsz. alatti (Külső-Kádártai út 5.) ingatlan értékesítése
Előadó:    Baumgartner Lajos, a Gazdasági Bizottság elnöke

15.)    Vis maior előleg és támogatás igénylése a Vadvirág Óvodát ért károk helyreállításához
Előadó:    Schmidt István irodavezető

16.)     Tájékoztató a Bojtor Károly állandó kiállítás kibővítéséről és jövőbeni működtetésének lehetőségeiről
Előadó:    Debreczenyi János polgármester

17.) Tájékoztató a 2010. évi lezárt és folyamatban lévő közbeszerzési eljárásokról
Előadó:    Dr. Bense László Erik, a Közbeszerzési Bizottság elnöke

18.)     A „Veszprém város ösztöndíjasa” cím adományozása, a 2010. évi elismerések odaítélése (ZÁRT ÜLÉS)
Előadó:    Némedi Lajos István, az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke

19.)    „Cholnoky-díj” adományozása (ZÁRT ÜLÉS)
Előadó:    Debreczenyi János polgármester

20.)    Egyebek


Veszprém, 2010. szeptember 15.


   

 

Debreczenyi János        

 

 

icon Közgyűlési jegyzőkönyv 2010.09.16. (320.22 kB)

 

VTV - Önkormányzati krónika: A havonta jelentkező, minden hónap utolsó pénteki napján látható városi közgyűlési összefoglaló 20 percben mutatja be Veszprém város képviselőtestületének munkáját, döntéseit. A műsort jeltolmácsolással közvetítjük. Megtekintés online >>

Belépés