Közgyűlési meghívó (2010.11.11.) Nyomtatás
Közgyűlési meghívók (2010)

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE
Szám: 514-13/2010.

 

 MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2010. november 11-én 8:00 órai kezdettel tartandó közgyűlésére.
Az ülés helye: Városháza "Kossuth" terme. 

  

Napirend előtt:

  • A hónap műtárgya: Szilágyi László című könyv bemutatása
  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

 

 

Napirendi pontok:

Közgyűlési előterjesztések (2010.11.11.) (11.16 MB 2010-11-10 15:57:17)
(a nyílt ülés napirendi pontjai bejelentkeztés nélkül is letölthetőek)

A zárt ülés előterjesztéseit - az arra jogosultak - a jobb oldali sávban történő bejelentkezést követően tudják a bejelentkező ablak felett letölteni.

 

Sürgősségi indítvány: Hozzájárulás a Tűzoltóság eszközbeszerzéséhez (103 kB)


1.) Javaslat személyi változásokra
Előadó: Porga Gyula polgármester

2.)
A.) A levegő tisztaságának védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
B.) A helyi környezetvédelmi alapról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

3.) A helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Gerstmár Ferenc önkormányzati képviselő

4.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi ellenőrzési terve
Előadók: Porga Gyula polgármester, dr. Büki Szilvia jegyző, címzetes főjegyző

5.) Kezességvállalás a Pannon TISZK Veszprém Szakképzés-Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság hitelfelvételéhez
Előadó: Porga Gyula polgármester

6.) Balácáért Alapítvány megszüntetéséhez alapítói hozzájárulás megadása
Előadó: Porga Gyula polgármester

7.) A belvárosi parkolóház ráépítési jogáról szóló megállapodás módosítása
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

8.) Veszprém, 0213/85 hrsz. alatti (Külső-Kádártai út 5.) ingatlan adásvételi szerződésének jóváhagyása 
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

9.) Veszprém, 1950/2 hrsz. alatti (Veszprémtej Zrt. mögött található) terület hasznosítása
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

10.) Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata között kötött Ellátási Szerződés módosításának jóváhagyása
Előadó: Némedi Lajos István alpolgármester

11.) A Magyarországi Evangélikus Egyház Veszprémi Evangélikus Egyházközségével a volt Alternatív Iskola épületére kötendő haszonkölcsön szerződés jóváhagyása
Előadó: Némedi Lajos István alpolgármester

12.) Előzetes kötelezettségvállalás pályázati tanácsadói tevékenység elvégzésére irányuló közbeszerzési eljárás megindítása érdekében
Előadó: Schmidt István irodavezető

13.) Településrendezési Terv módosítás hatálybalépésének megállapítása
Előadó: Horváth Gábor főépítész

14.) „Hornig-díj” adományozása (zárt ülés)
Előadó: Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke

15.) Fellebbezés elbírálása (zárt ülés)
Előadó: dr. Mohos Gábor aljegyző

16.) Egyebek

 


Veszprém, 2010. november 05.

 

 

                     Porga Gyula
                     polgármester
 

  

 

icon Közgyűlési jegyzőkönyv 2010.11.11. (328.61 kB)

 

VTV - Önkormányzati krónika: A havonta jelentkező, minden hónap utolsó pénteki napján látható városi közgyűlési összefoglaló 20 percben mutatja be Veszprém város képviselőtestületének munkáját, döntéseit. A műsort jeltolmácsolással közvetítjük. Megtekintés online >>

Belépés