Közgyűlési meghívó (2010.12.16.) Nyomtatás
Közgyűlési meghívók (2010)

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE
Szám: 514-15/2010.

 

 MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2010. december 16-án 9:00 órai kezdettel tartandó közgyűlésére.
Az ülés helye: Városháza "Kossuth" terme. 

  

Napirend előtt:

  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

  

Napirendi pontok:

Közgyűlési előterjesztések (2010.12.16.) (15.54 MB 2010-12-14 10:33:05)
(a nyílt ülés napirendi pontjai bejelentkeztés nélkül is letölthetőek)

A zárt ülés előterjesztéseit - az arra jogosultak - a jobb oldali sávban történő bejelentkezést követően tudják a bejelentkező ablak felett letölteni.


1.) Együttműködési megállapodás az IBM Magyarország Kft-vel
Előadó: Porga Gyula polgármester

2.) Beszámoló az Önkormányzat 2010. I. – III. negyedévi gazdálkodásáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

3.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének módosítása és az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Porga Gyula polgármester

4.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési koncepciója
Előadó: Porga Gyula polgármester

5.)

A.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 29/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása

B.) Az Önkormányzat bizottsági alelnökeinek megválasztása
Előadó: Porga Gyula polgármester, dr. Büki Szilvia jegyző, címzetes főjegyző

6.) A bizottsági feladatköröket és átruházott hatásköröket szabályozó önkormányzati rendeletek módosítása
Előadó: Porga Gyula polgármester, dr. Büki Szilvia jegyző, címzetes főjegyző

7.) A helyi ivóvíz, valamint szennyvízelvezetés, tisztítás díjairól, illetve a vízfogyasztás rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

8.) A helyi autóbusz-közlekedés szolgáltatási díjairól szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

9.) A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 23/2009. (VI.29.) önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

10.) A köztemetők üzemeltetéséről és a temetési tevékenység egyes kérdéseiről szóló 21/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

11.) A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 30/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

12.) A helyi iparűzési adóról szóló …/2010. (…..) önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

13.) Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 22/2010. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

14.) Döntés a Pro Veszprém Városfejlesztési és Befektetési-ösztönző Kft. ügyvezető igazgatójának kinevezéséről
Előadó: Porga Gyula polgármester

15.) Döntés a Veszprém Városi Televízió és Lapkiadó Kft. ügyvezető igazgatójának kinevezéséről
Előadó: Porga Gyula polgármester

16.) Állásfoglalás a Pannon TISZK Veszprém Szakképzés-Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának személyéről
Előadó: Porga Gyula polgármester

17.) Tájékoztató a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2010. évi tevékenységéről
Előadó: Porga Gyula polgármester

18.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Pro Veszprém Kft. között megkötött város-rehabilitációs szerződés módosítása
Előadó: Porga Gyula polgármester

19.)

A.) A „Horgony” Pszichiátriai Betegekért Kiemelten Közhasznú Alapítvánnyal ellátási szerződés kötése, a pszichiátriai betegek nappali ellátásának biztosítására

B.) A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás Egyesített Szociális Intézmény által kötendő használati szerződés engedélyezése
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

20.) Az Önkormányzat 2011. I. félévi munkatervének meghatározása
Előadó: Porga Gyula polgármester

21.) A szabad energiapiacra való kilépéssel kapcsolatos 285/2010. (IX.16.) Kh. számú határozat visszavonása, és új határozat hozatala a kötelezettségvállalásról
Előadó: Porga Gyula polgármester

22.) Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala és VMJV Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága teljesítmény-követelményei alapját képező célok meghatározása (2011-2014)
Előadó: Porga Gyula polgármester, dr. Büki Szilvia jegyző, címzetes főjegyző

23.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2011. évi vagyongazdálkodási irányelveinek meghatározása
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

24.) Önkormányzati ingatlanok törzsvagyonbeli változásai
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

25.) Veszprém, 0213/85 hrsz. alatti (Külső-Kádártai út 5.) ingatlan adás-vételi szerződésének jóváhagyása
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

26.) Veszprém, 1950/2 hrsz. alatti (Veszprémtej Zrt. mögött található) terület hasznosítása
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

27.) Finanszírozási javaslat az 1-8. évfolyamba járó veszprémi iskolai tanulók iskolatej programban történő részvételére
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

28.) Hozzájárulás a Báthory István Általános Iskola referencia-intézménnyé válásához és minősítéséhez
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

29.) Javaslat piac és vásárcsarnok hasznosításáról szóló szerződés meghosszabbítására
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

30.) Szociális és gyermekjóléti intézmények érdekképviseleti fórumába tagok delegálása
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

31.) A háziorvosi sürgősségi betegellátás ügyeleti díjának módosítása, a feladat ellátási közreműködői szerződéseinek felülvizsgálata
Előadó: Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke

32.) Megállapodás a Veszprém Megyei Önkormányzattal – a VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény tulajdonában lévő – fogászati röntgengépre kijelölt ellátási terület módosításáról
Előadó: Dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke

33.) Veszprém, Céhház u. 32., 538 hrsz-ú telken lévő lakóház helyi védettségének megszüntetése
Előadó: Horváth Gábor városi főépítész

34.) Előzetes kötelezettségvállalás a Gyulaffy László Általános Iskola kárelhárítása ügyében
Előadó: Schmidt István irodavezető

35.) Tájékoztató a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és kezelési projekt 2. ütem veszprémi megvalósításáról
Előadó: Baumgartner Lajos a Társulás elnöke

36.) Fellebbezések elbírálása (zárt ülés)
Előadó: dr. Mohos Gábor aljegyző

37.) Egyebek


 

 

Veszprém, 2010. december 9.

 

 

                     Porga Gyula
                     polgármester

 

Tekintse meg a Veszprém Televízió által készített összefoglalót:

 

 

icon Közgyűlési jegyzőkönyv 2010.12.16. (613.23 kB)