Közgyűlési meghívó (2010.01.28.)
Közgyűlési meghívók (2010)

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Szám: 514-2/2010.

 MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2010. január 28-án 8:00
órai kezdettel tartandó Közgyűlésére.
Az ülés helye: Városháza "Kossuth" terme.

 

 

Napirend előtt:

  • A hónap műtárgya:„Veszprém Európa közepén” című multimédiás dvd bemutatása
  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

 

Napirendi pontok:

Közgyűlési előterjesztések (2010.01.28.) (2.95 MB)
(a nyílt ülés napirendi pontjai bejelentkeztés nélkül is letölthetőek)

A zárt ülés előterjesztéseit - az arra jogosultak - a jobb oldali sávban történő bejelentkezést követően tudják a bejelentkező ablak felett letölteni.

 


1.)    A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 29/2007.(VI.1.) Ör. számú rendelet módosítása
Előadó:    Porga Gyula alpolgármester

2.)   
A.)    A köztisztviselők közszolgálati jogviszonyával összefüggő egyes kérdésekről szóló 34/2001.(XI.5.) Ör. rendelet módosítása
Előadó:    dr. Büki Szilvia jegyző, címzetes főjegyző

B.)    Kötelezettségvállalás a köztisztviselői cafetéria-juttatás biztosítására 2010. évre vonatkozóan
Előadók:    Debreczenyi János polgármester, dr. Büki Szilvia jegyző, címzetes főjegyző

3.)    Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési szervei alapító okiratainak módosítása
Előadó:    dr. Büki Szilvia jegyző, címzetes főjegyző

4.)    A Veszprémi Turisztikai Nonprofit Kft. társasági szerződésének módosítása
Előadó:    Debreczenyi János polgármester

5.)   
A.)    A Pro Veszprém Városfejlesztési és Befektetés-ösztönző Kft. alapító okiratának módosítása
Előadó:    Debreczenyi János polgármester

B.)    Szakmai beszámoló a Pro Veszprém Városfejlesztési és Befektetés-ösztönző Kft. 2009. évi tevékenységéről és a belvárosi rehabilitációs projektről
Előadók:    dr. Temesvári Balázs,  a Pro Veszprém Kft. ügyvezető igazgatója;    Brányi Mária, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, városstratégiai tanácsnok

6.)    Állásfoglalás a Veszprémi Egyetemi Stadion nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának személyéről
Előadó:    Debreczenyi János polgármester

7.)    A szabad energiapiacra való kilépéssel kapcsolatos 261/2009.(X.29.) Kh. és 337/2009.(XI.26.) Kh. számú határozatok visszavonása, és új határozat hozatala a szükséges társulási megállapodás jóváhagyásáról és kötelezettségvállalásról
Előadó:    Debreczenyi János polgármester

8.)    A Veszprémi Kultúráért Közalapítvány alapító okiratának módosítása
Előadó:    Porga Gyula alpolgármester

9.)    Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi közfoglalkoztatási terve
Előadó:    Porga Gyula alpolgármester

10.)    Hozzájárulás a Lovassy László Gimnázium TÁMOP-3.2.9/B-08/2 Audiovizuális emlékgyűjtés c. pályázaton való részvételéhez
Előadó:    Porga Gyula alpolgármester

11.)    Döntés pályázat benyújtásáról a Városi Művelődési Központ és Könyvtár könyvtári szolgáltatásának fejlesztésére a Társadalmi Megújulás Operatív Program „Tudás-depó-Expressz, A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében” c. pályázata keretében. Kódszám: TÁMOP-3.2.4-09/1
Előadó:    Porga Gyula alpolgármester

12.)    Döntés a program dátummódosítást bejelentő civil szervezetek civil keret pályázat 2009. évi támogatási szerződéseinek módosításáról
Előadó:    Péterné Rózsa Mária, a társadalmi kapcsolatok tanácsnoka

13.)    Veszprém, 51 hrsz.-ú, Óváros tér 2. szám alatti ingatlanra vonatkozóan adásvételi szerződés jóváhagyása
Előadó:    Baumgartner Lajos, a Gazdasági Bizottság elnöke

14.)    Veszprém, 304, 305, 308 és 309 hrsz.-ú, Úrkút, illetve Deák Ferenc utcai ingatlanok-ra vonatkozóan adásvételi szerződés jóváhagyása
Előadó:    Baumgartner Lajos, a Gazdasági Bizottság elnöke

15.)    Beszámoló az e-közigazgatás folyamatairól az informatikai stratégia tükrében
Előadó:    Mihalovics Péter, a nemzetközi kapcsolatok és informatikai fejlesztések tanácsnoka

16.)    Tájékoztató a belvárosi parkolóház ráépítési jogáról szóló megállapodás Benzin-klub Kft. részéről történt késedelmes teljesítéséről
Előadó:    Baumgartner Lajos, a Gazdasági Bizottság elnöke

17.)    Tájékoztató Veszprém szabadidősport helyzetéről
Előadók:    Porga Gyula alpolgármester, Szolnoki Pál szabadidő- és diáksport tanácsnok

18.)    „Veszprém Város Tiszteletbeli Polgára” cím adományozása (zárt ülés)
Előadó:    Debreczenyi János polgármester
 
19.)    Fellebbezések elbírálása (zárt ülés)
Előadó:    dr. Mohos Gábor aljegyző

20.)    Egyebek
   


Veszprém, 2010. január 22.
Debreczenyi János         

 

 

icon Közgyűlési jegyzőkönyv 2010.01.28 (690.93 kB)

 

VTV - Önkormányzati krónika: A havonta jelentkező, minden hónap utolsó pénteki napján látható városi közgyűlési összefoglaló 20 percben mutatja be Veszprém város képviselőtestületének munkáját, döntéseit. A műsort jeltolmácsolással közvetítjük. Megtekintés online >>

Belépés