Közgyűlési meghívó (2010.02.25.)
Közgyűlési meghívók (2010)

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE

Szám: 514-3/2010.

MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2010. február 25-én 8:00
órai kezdettel tartandó Közgyűlésére.
Az ülés helye: Városháza "Kossuth" terme.

 

Napirend előtt:

  • A hónap műtárgya: Varga Béla: Veszprém Város Lexikona
  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

 

Napirendi pontok:

  

Közgyűlési előterjesztések (2010.02.25.) (6.33 MB)
(a nyílt ülés napirendi pontjai bejelentkeztés nélkül is letölthetőek)

A zárt ülés előterjesztéseit - az arra jogosultak - a jobb oldali sávban történő bejelentkezést követően tudják a bejelentkező ablak felett letölteni.


1.)    Tájékoztató Veszprém és térsége 2007-2008-2009. évi munkaerő-piaci helyzetének alakulásáról
Előadó:    Zimmermann József, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat Közép-dunántúli Regionális Munkaügyi Központ főigazgatója

2.)    Az Alkohol-Drogsegély Ambulancia beszámolója a szenvedélybetegek nappali ellátásáról
Előadó:    Szabóné dr. Virányi Judit, az Alkohol-Drogsegély Ambulancia igazgatója

3.)    Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítása
Előadó:    Debreczenyi János polgármester

4.)    Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése
Előadó:    Debreczenyi János polgármester

5.)   
A.)    A hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 30/1999. (X.29.) Ör. módosítása
Előadók:    Debreczenyi János polgármester; dr. Büki Szilvia jegyző, címzetes főjegyző

B.)    A közterületek használatáról, továbbá a közterületeken és beépítetlen önkormányzati tulajdonú földrészleteken a fák védelméről szóló 32/2007. (VI.28.) Ör. módosítása
Előadók:    Debreczenyi János polgármester; dr. Büki Szilvia jegyző, címzetes főjegyző

6.)    Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő közoktatási intézményekben fizetendő tandíjról, térítési díjról szóló 6/1997. (I.31.) Ör. módosítása
Előadó:    Debreczenyi János polgármester

7.)    Port Said (Egyiptomi Arab Köztársaság) városával kötendő együttműködési szándéknyilatkozat elfogadása
Előadó:    Debreczenyi János polgármester

8.)    Döntés térfigyelő kamerák közterületen történő elhelyezéséről
Előadó:    Debreczenyi János polgármester

9.)    Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Szolgáltató Közhasznú Társaság között 2000 decemberében létrejött területhasználati szerződés módosítása
Előadó:    Czaun János alpolgármester

10.)    Döntés pályázat benyújtásáról és a szükséges önrész biztosításáról Veszprém közigazgatási területén illegális hulladéklerakók felszámolásának feladataira
Előadó:    Czaun János alpolgármester, Dr. Bense László Erik környezetvédelmi tanácsnok

11.)    Rendészeti tantervű szakközépiskolai osztály indítása a Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban
Előadó:    Porga Gyula alpolgármester

12.)    Hozzájárulás a Vetési Albert Gimnázium TÁMOP-3.2.9/B-08/2 Audiovizuális emlékgyűjtés c. pályázaton való részvételéhez
Előadó:    Porga Gyula alpolgármester

13.)    Veszprém Megyei Önkormányzatok a Közbiztonságért Közalapítvány kuratóriumába új tag jelölése
Előadó:    Porga Gyula alpolgármester

14.)    Az önkormányzati tulajdonú Felsőörs, 089 és 090 hrsz-ú ingatlanok bérleti szerződésének módosítása, valamint a 195/2008. (VI.26.) közgyűlési határozat visszavoná-sa, új határozat meghozatala
Előadó:    Porga Gyula alpolgármester

15.)    Az önkormányzati tulajdonú Felsőörs, 089 és 090 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó, az eredeti táboroztatásról szóló Megállapodás módosítása
Előadó:    Porga Gyula, alpolgármester

16.)    2010. évi civil keret pályázati kiírásának elfogadása
Előadó:    Péterné Rózsa Mária, társadalmi kapcsolatok tanácsnoka

17.)    2009. évi nagyfelületű útjavítások támogatási szerződés módosítása
Előadó:    Schmidt István irodavezető

18.)    Intézkedési terv elfogadása a „Kolostorok és kertek a veszprémi vár tövében” című projekt megvalósításához kapcsolódó forgalmi rend szervezési feladatokról az állatkert látogatói forgalmának és a környéken élő lakosság zavartalan közlekedésének a biztosítása érdekében
Előadó:    Schmidt István irodavezető

19.)    Tájékoztató a szociális város-rehabilitációs projekt jelenlegi állásáról és az elkövetkező időszak tervezett feladatairól
Előadók:    Brányi Mária, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, városstratégiai tanácsnok,  Porga Gyula alpolgármester

20.)    „Veszprém Városért – Pro Urbe” érdemérem adományozása (zárt ülés)
Előadó:    Debreczenyi János polgármester

21.)    Szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása (zárt ülés)
Előadó:    dr. Büki Szilvia jegyző, címzetes főjegyző

22.)    Fellebbezés elbírálása (zárt ülés)
Előadó:    dr. Mohos Gábor aljegyző


23.)    Egyebek

Veszprém, 2010. február 18.
 
 


Debreczenyi János         

 

 

 

icon Közgyűlési jegyzőkönyv 2010.02.25 (483.18 kB)

 

 

VTV - Önkormányzati krónika: A havonta jelentkező, minden hónap utolsó pénteki napján látható városi közgyűlési összefoglaló 20 percben mutatja be Veszprém város képviselőtestületének munkáját, döntéseit. A műsort jeltolmácsolással közvetítjük. Megtekintés online >>

Belépés