Közgyűlési meghívó (2010.03.25.)
Közgyűlési meghívók (2010)

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE
Szám: 514-4/2010.

 

 MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2010. március 25-én 8:00 órai kezdettel tartandó Közgyűlésére.
Az ülés helye: Városháza "Kossuth" terme.

 

Napirend előtt:

  • A hónap műtárgya: Kollár Kálmán karnagy, a „Hónap embere”
  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Napirendi pontok:

Közgyűlési előterjesztések (2010.03.25) (7.36 MB 2010-04-19 09:56:57)
(a nyílt ülés napirendi pontjai bejelentkeztés nélkül is letölthetőek)

A zárt ülés előterjesztéseit - az arra jogosultak - a jobb oldali sávban történő bejelentkezést követően tudják a bejelentkező ablak felett letölteni.

   


1.)    A lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról szóló 27/2006.(V.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:    Debreczenyi János  polgármester

2.)    Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 22/2005.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:    dr. Büki Szilvia  jegyző, címzetes főjegyző

3.)    A háziorvosi körzetek meghatározásáról szóló 13/2008.(III.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:    Porga Gyula alpolgármester

4.)    A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 29/2007.(VI.1.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó:    dr. Strenner Zoltán, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke

5.)    „Veszprém Megye Tűzvédelméért 105 Közalapítvány” megszüntetése
Előadó:    Debreczenyi János polgármester

6.)    Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány megszüntetése
Előadó:    Debreczenyi János polgármester

7.)    Veszprém Megyei Jogú Város európai uniós forrásból megvalósuló fejlesztési projektjeihez kapcsolódó tájékoztatási feladatok átadása a Pro Veszprém Városfejlesztési és Befektetés-ösztönző Kft. részére
Előadó:    Debreczenyi János polgármester

8.)    Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Pro Veszprém Kft. között megkötött város-rehabilitációs szerződés módosítása
Előadó:    Brányi Mária, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, városstratégiai tanácsnok

9.)    Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Szolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. között létrejött Támogatási megállapodás módosítása
Előadó:    Debreczenyi János polgármester

10.)    Veszprém Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága, mint költségvetési szerv Alapító Okiratának Módosítása
Előadó:    dr. Büki Szilvia jegyző, címzetes főjegyző

11.)    Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány közötti támogatási szerződés megkötése
Előadó:    Porga Gyula alpolgármester

12.)    Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Veszprémi Turisztikai Közhasznú Non-profit Kft. között megkötött megbízási szerződés módosítása
Előadó:    Porga Gyula alpolgármester

13.)    Megállapodás a Civil Ház program működésének biztosítására
Előadó:    Porga Gyula alpolgármester
 
14.)    A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Házgyári út 1. szám alatti épületre vonatkozó rehabilitációs programjának támogatása, bérlőkijelölési jog vásárlása
Előadó:    Porga Gyula alpolgármester

15.)    Az Evangélikus Egyházzal a volt Alternatív Iskola épületére kötendő haszonkölcsön szerződés jóváhagyása
Előadó:    Porga Gyula alpolgármester

16.)    A VKTT Egyesített Szociális Intézmény értéknövelő beruházásának engedélyezése
Előadó:    Porga Gyula alpolgármester

17.)    Együttműködési megállapodás kötése az Állatvédő Egyesülettel és az Otthont az Állatoknak Alapítvánnyal
Előadó:    Czaun János alpolgármester

18.)    A kórház parkoló tulajdonjogának a Veszprém Megyei Önkormányzat részére történő ingyenes átadásáról szóló szerződés módosítása
Előadó:    Czaun János alpolgármester

19.)    Döntés a 2010. évi Veszprémi Civil Nap támogatásáról
Előadó:    Péterné Rózsa Mária, a társadalmi kapcsolatok tanácsnoka

20.)    Javaslat a középtávú fejlesztések előkészítéséhez kapcsolódó építészeti tervpályázatok megfogalmazására
Előadó:    Brányi Mária, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, városstratégiai tanácsnok

21.)    Együttműködések a Pannon Egyetemmel, energiastratégia készítése az INTENSE projekt kapcsán
Előadó:    Brányi Mária, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, városstratégiai tanácsnok

22.)    Pályázati kiírás a Vár u. 10-12. számú épületegyüttes és az Úrkút u. – Deák Ferenc utcai épületegyüttes értékesítésére
Előadó:    Baumgartner Lajos, a Gazdasági Bizottság elnöke
 
23.)    Az „előrehozott szakképzés” bevezetésének jóváhagyása
Előadó:    Némedi Lajos, az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke

24.)    Tájékoztató az Észak-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás által megvalósuló beruházás (projekt) indításáról, folyamatáról, a jelenlegi állapot kialakulásáról és a szentgáli ingatlan megvásárlásá-ról, annak következményeiről
Előadó:    Czaun János alpolgármester, az Északi-balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Ön-kormányzati Társulás elnöke

25.)    Az „Év Veszprémi Rendőre” díj adományozása (zárt ülés)
Előadó:    Debreczenyi János polgármester

26.)    Az „Év Veszprémi Tűzoltója” díj adományozása (zárt ülés)
Előadó:    Debreczenyi János polgármester

27.)    Fellebbezés elbírálása (zárt ülés)
Előadó:    dr. Mohos Gábor aljegyző

28.)    EgyebekVeszprém, 2010. március 18.
 
 


Debreczenyi János       

 

 

icon Közgyűlési jegyzőkönyv 2010.03.25 (409.7 kB) 

 

VTV - Önkormányzati krónika: A havonta jelentkező, minden hónap utolsó pénteki napján látható városi közgyűlési összefoglaló 20 percben mutatja be Veszprém város képviselőtestületének munkáját, döntéseit. A műsort jeltolmácsolással közvetítjük. Megtekintés online >>

Belépés