Közgyűlési meghívó (2010.04.29.) Nyomtatás
Közgyűlési meghívók (2010)

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE
Szám: 514-5/2010.

 

 MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2010. április 29-én 8:00 órai kezdettel tartandó Közgyűlésére.
Az ülés helye: Városháza "Kossuth" terme. 

 

Napirend előtt:

  • A hónap műtárgya: A 25 éves Bartók-Pásztory-díjas
    Mendelssohn Kamarazenekar
  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Napirendi pontok:

Közgyűlési előterjesztések (2010.04.29) (10.77 MB 2010-04-28 15:05:37)
(a nyílt ülés napirendi pontjai bejelentkeztés nélkül is letölthetőek)

A zárt ülés előterjesztéseit - az arra jogosultak - a jobb oldali sávban történő bejelentkezést követően tudják a bejelentkező ablak felett letölteni.

 
1.) A Veszprémi Rendőrkapitány beszámolója Veszprém város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
Előadó: Dr. Giczi Róbert r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, városi rendőrkapitány

2.) Rendészeti tantervű szakközépiskolai osztály indítása a Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégiumban
Előadó: Porga Gyula alpolgármester

3.) Javaslat a 2010. évi Városi Közbiztonsági Keret felhasználására
Előadó: Dr. Hudvágner Tamás, a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Tanács elnöke

4.) Beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetési gazdálkodásáról
Előadó: Debreczenyi János polgármester

5.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Debreczenyi János polgármester

6.) A temetőkről és temetkezésről szóló 37/2000.(X.30.) önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. Büki Szilvia jegyző, címzetes főjegyző

7.) Veszprém, Takácskert II. ütem területére változtatási tilalom elrendelése
Előadó: Horváth Gábor városi főépítész

8.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése
Előadók: Debreczenyi János polgármester, Dr. Büki Szilvia jegyző, címzetes főjegyző

9.) Az Oktatási és Egészségügyi Pénzügyi Műszaki Szolgáltató Szervezet vezetőjének felmentése
Előadó: Debreczenyi János polgármester

10.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és az MKB Veszprém KC, VEDAC, VFC USE, VESC között létrejött megállapodások módosítása
Előadó: Porga Gyula alpolgármester

11.) A „Veszprém város ösztöndíjasa” ösztöndíjpályázat 2010. évi kiírásának elfogadása
Előadó: Némedi Lajos, az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke

12.) Döntés a civil keret terhére kiírt 2010. évi pályázatok elbírálásáról
Előadó: Péterné Rózsa Mária társadalmi kapcsolatok tanácsnoka

13.) Az egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítása támogatásának jóváhagyása
Előadó: Schmidt István irodavezető

14.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a VKSZ Zrt. között a park-felújítási feladatok és a zöldkár helyreállítások ellátására megkötött szolgáltatási szerződés 2010. évi módosításainak elfogadása
Előadó: Schmidt István irodavezető

15.)
A.) A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület beszámolója a Veszprémi Támogató Szolgálat 2009. évi feladatainak teljesítéséről
Előadó: Kozma Imre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület elnöke

B.) A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület beszámolója a hajléktalan-ellátást biztosító Befogadás Háza 2009. évi tevékenységéről
Előadó: Kozma Imre, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület elnöke

16.) Tájékoztató a TIOP 1.1.1./07/1 kódszámú, „A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése” című pályázat módosított benyújtásáról
Előadó: Porga Gyula alpolgármester

17.) Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és intézményei pályázati tevékenységéről 2009-2010. években (Pályázati Akcióterv)
Előadó: Brányi Mária, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, városstratégiai tanácsnok

18.) Tájékoztató a Völgyikút park beruházás kapcsán meghozott 320/2009.(XI.26.) Kh. számú határozat végrehajtásáról
Előadó: Schmidt István irodavezető

19.) A 2010. évi „Gizella-díj”-ak adományozása (zárt ülés)
Előadó: Debreczenyi János polgármester

20.) A „Pro Civitate-díj” adományozása (zárt ülés)
Előadó: Péterné Rózsa Mária társadalmi kapcsolatok tanácsnoka

21.) Ranolder-díj adományozása (zárt ülés)
Előadó: Némedi Lajos, az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke

22.) Fellebbezések elbírálása (zárt ülés)
Előadó: Dr. Mohos Gábor aljegyző

23.) Egyebek

  

 

Veszprém, 2010. április 23.


Debreczenyi János         

 

 

 

icon Közgyűlési jegyzőkönyv 2010.04.29. (394.61 kB)