Közgyűlési meghívó (2010.05.27.) Nyomtatás
Közgyűlési meghívók (2010)

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE
Szám: 514-6/2010.

 

 MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2010. május 27-én 8:00 órai kezdettel tartandó Közgyűlésére.
Az ülés helye: Városháza "Kossuth" terme. 

 

Napirend előtt:

  • A hónap műtárgya: Gizella Női Kar bemutatkozása
  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Napirendi pontok:

Közgyűlési előterjesztések (2010.05.27) (32.21 MB 2010-05-27 07:49:01)
(a nyílt ülés napirendi pontjai bejelentkeztés nélkül is letölthetőek)

A zárt ülés előterjesztéseit - az arra jogosultak - a jobb oldali sávban történő bejelentkezést követően tudják a bejelentkező ablak felett letölteni.

 

1.) Az „Életöröm” Idősek Otthona Szociális Ellátó Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolója a VMJV Önkormányzattal kötött ellátási szerződésben foglaltak megvalósulásáról
Előadó: Hegyi Zoltánné mb. intézményvezető

2.)
A.) A Veszprém Megyei Önkormányzat pénzügyi és szakmai beszámolója a gyermekvédelmi szakellátás biztosításáról

Előadó: Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

B.) A gyermekvédelmi szakellátás biztosítása érdekében megkötött „Ellátási szerződés” módosítása
Előadó: Angyal Éva irodavezető

3.) Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről, valamint a gyámhivatal hatósági tevékenységéről
Előadók: Dr. Strenner Zoltán, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke; Dr. Purda Zsuzsanna, a Városi Gyámhivatal vezetője

4.) A.) Veszprém Megyei Jogú Város Településrendezési Tervének (településszerkezeti terv TSZT, szabályozási terv SZT, helyi építési szabályzat HÉSZ) több területet érintő módosítása
Előadó: Horváth Gábor városi főépítész

B.) Veszprém, Sarló u. 26., 544 hrsz.-ú telken levő lakóház helyi védettségének megszüntetése
Előadó: Horváth Gábor városi főépítész

5.) Intézményvezetői pályázatok elbírálása:

A.) Bóbita Körzeti Óvoda
B.) Kossuth Lajos Általános Iskola
C.) Simonyi Zsigmond Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola
D.) Vetési Albert Gimnázium
E.) Jendrassik-Venesz Középiskola és Szakiskola

Előadó: Debreczenyi János polgármester

6.) A Magyar Állam tulajdonában és a HM kezelésében lévő, 3308 hrsz.-ú ingatlan – Jutasi út – ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülésének kezdeményezése önkormányzati feladatok ellátása érdekében
Előadó: Debreczenyi János polgármester

7.) Veszprém Város Helyi Vállalkozásokat Támogató Közalapítványa alapító okiratának módosítása
Előadó: Debreczenyi János polgármester

8.) Hozzájárulás a Vadvirág Körzeti Óvoda referencia-intézménnyé válásához és minősítéséhez
Előadó: Porga Gyula alpolgármester

9.) Hozzájárulás a Vetési Albert Gimnázium TÁMOP-3.1.3-10/2 „A természet-tudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a közoktatásban” c. pályázaton való részvételéhez
Előadó: Porga Gyula alpolgármester

10.) A VKTT Egyesített Szociális Intézmény értéknövelő beruházásának engedélyezése
Előadó: Porga Gyula alpolgármester

11.) A Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt.-vel kötött megbízási és vagyonkezelői szerződések módosítása
Előadó: Czaun János alpolgármester

12.) Önkormányzati ingatlanok törzsvagyonbeli változásai
Előadó: Czaun János alpolgármester

13.) Veszprém Megyei Jogú Város energiastratégiájának a megalkotása, a VKSZ Zrt.-vel megkötendő szerződés-tervezet jóváhagyása
Előadó: Schmidt István irodavezető

14.) Előzetes döntés egyes felújítási, beruházási feladatok VKSZ Zrt. részére történő átadásáról
Előadó: Schmidt István irodavezető

15.) Miklós utca – Margit-romok támfalomlás vis maior ügye
Előadó: Schmidt István irodavezető

16.) Beszámoló a Veszprém Megyei Jogú Város Építészeti-műszaki Tervtanácsá-nak az elmúlt három évben végzett munkájáról
Előadó: Horváth Gábor városi főépítész, a Tervtanács elnöke

17.) Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és -kezelési Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Péterné Rózsa Mária, a Veszprém és Térsége Szennyvízelvezetési és -kezelési Önkormányzati Társulás elnöke

18.) Tájékoztató a képviselők és bizottsági külső szakértők 2009. évi bizottsági üléseken és a képviselők 2009. évi közgyűléseken való részvételi arányáról
Előadó: Mazák György, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke

19.) „Perlaky-díj” adományozása (zárt ülés)
Előadó: Dr. Strenner Zoltán, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke

20.) „Véghely-díj” adományozása (zárt ülés)
Előadó: Dr. Büki Szilvia jegyző, címzetes főjegyző

21.) Egyebek

 

 

Veszprém, 2010. május 20.

 

Debreczenyi János  

 

 

icon Közgyűlési jegyzőkönyv 2010.05.27 (395.83 kB)

 

 

VTV - Önkormányzati krónika: A havonta jelentkező, minden hónap utolsó pénteki napján látható városi közgyűlési összefoglaló 20 percben mutatja be Veszprém város képviselőtestületének munkáját, döntéseit. A műsort jeltolmácsolással közvetítjük. Megtekintés online >>

Belépés