Közgyűlési meghívó (2010.06.24.) Nyomtatás
Közgyűlési meghívók (2010)

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS
POLGÁRMESTERE
Szám: 514-7/2010.

 

 MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának
2010. június 24-én 8:00 órai kezdettel tartandó Közgyűlésére.
Az ülés helye: Városháza "Kossuth" terme. 

 

Napirend előtt:

  • A hónap műtárgya: 10 éves a „SÉF” Vendéglátóipari, Kereskedelmi és Idegenfor-galmi Szakképző Iskola
  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Napirendi pontok:

Közgyűlési előterjesztések (2010.06.24.) (21.59 MB 2010-06-24 15:02:11)
(a nyílt ülés napirendi pontjai bejelentkeztés nélkül is letölthetőek)

 

1.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Debreczenyi János polgármester

2.)

A.) Hatályos önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
Előadó: Dr. Büki Szilvia jegyző, címzetes főjegyző

B.) Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Büki Szilvia jegyző, címzetes főjegyző

C.) A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Büki Szilvia jegyző, címzetes főjegyző

D.) Veszprém város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Büki Szilvia jegyző, címzetes főjegyző

3.) Veszprém Megyei Jogú Város fenntartásában működő közoktatási intézményekben alkalmazandó intézményi étkezési térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Porga Gyula alpolgármester

4.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 29/2007. (VI.1.) önkor-mányzati rendelet módosítása
Előadó: Angyal Éva irodavezető

5.) Veszprém Megyei Jogú Város Településrendezési Tervének (településszer-kezeti terv TSZT, szabályozási terv SZT, helyi építési szabályzat HÉSZ) több területet érintő módosítása
Előadó: Horváth Gábor városi főépítész

6.) Az Oktatási és Egészségügyi Pénzügyi Műszaki Szolgáltató Szervezet vezetőjének kinevezése
Előadó: Debreczenyi János polgármester

7.) Döntés a Közép-Európai Önkormányzati és Területfejlesztési Szövetséghez tagként történő csatlakozásról
Előadó: Debreczenyi János polgármester

8.) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Pro Veszprém Kft. között megkötött város-rehabilitációs szerződés módosítása
Előadó: Debreczenyi János polgármester

9.) A Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit ZRt.-vel tüdőszűrő berendezésre vonatkozó vagyonkezelési szerződés elfogadása
Előadó: Debreczenyi János polgármester

10.) Közalapítványok alapító okiratának módosítása
Előadó: dr. Büki Szilvia jegyző, címzetes főjegyző

11.) A Veszprémi Görög Katolikus Szervezőlelkészséggel kötendő, a Kabay utcai 4716 hrsz.-ú és az Ady E. utcai 4715 hrsz.-ú ingatlanok telekalakítást követő ajándékozására vonatkozó előszerződés jóváhagyása
Előadó: Czaun János alpolgármester

12.) Önkormányzati ingatlanok törzsvagyonbeli változásai
Előadó: Czaun János alpolgármester

13.) A Pannon TISZK Veszprém Szakképzés-Szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének módosítása, és értéknövelő beruházás engedélyezése
Előadó: Porga Gyula alpolgármester

14.) Döntés a Kabóca Bábszínház önkormányzati tulajdonú ingatlanban történő elhelyezéséről
Előadó: Porga Gyula alpolgármester

15.) Döntés a „Diákönkormányzatok támogatása” című pénzügyi keret 2010. évi felhasználásáról
Előadó: Porga Gyula alpolgármester

16.) A városi lap kiadásával kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalás
Előadó: Porga Gyula alpolgármester

17.) A Veszprém Barabás Kézilabda Clubbal megkötött együttműködési megállapodás módosítása
Előadó: Porga Gyula alpolgármester

18.) A belvárosi parkolóház ráépítési jogáról szóló megállapodás módosítása
Előadó: Baumgartner Lajos, a Gazdasági Bizottság elnöke

19.) Döntés a Veszprém, Jókai u. 28. számú ingatlan sorsának jogi rendezéséről
Előadó: Baumgartner Lajos, a Gazdasági Bizottság elnöke

20.) VMJV Önkormányzata Közoktatási, Feladat-ellátási, Intézményhálózat-Működtetési és Fejlesztési Tervének felülvizsgálata
Előadó: Némedi Lajos, az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke

21.) A Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium és a Jendrassik-Venesz Középiskola és Szakiskola alapító okiratának módosítása
Előadó: Némedi Lajos, az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke

22.) Tájékoztató a szabálytalanul, illetve engedély nélkül kihelyezett hirdető-berendezésekről és reklámokról
Előadó: dr. Büki Szilvia jegyző, címzetes főjegyző

23.) Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének megvalósulásáról
Előadó: Porga Gyula alpolgármester

24.) Tájékoztató a fejlesztési lehetőségekről a Veszprémi Várban
Előadó: Brányi Mária, a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, városstratégiai tanácsnok

25.) Társadalmi kapcsolatok tanácsnoka tájékoztatója a 2010. évi tevékenységéről
Előadó: Péterné Rózsa Mária társadalmi kapcsolatok tanácsnoka

26.) Egyebek


Veszprém, 2010. június 18.

 

 

 

Debreczenyi János    

 

 

icon Közgyűlési jegyzőkönyv 2010.06.24. (530.57 kB)