Közgyűlési meghívó (2018.01.25.) Nyomtatás
Közgyűlési meghívók (2018)

Szám: KOZP/1/2018.    

MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2018. január 25-én (csütörtök) 8:00 órai kezdettel tartandó közgyűlésére.
Az ülés helye: Városháza, Kossuth-terem.

 

Napirend előtt: 

  • „A hónap műtárgya:” Bemutatkozik a Mendelssohn Kamarazenekar
  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Sürgősségi indítvánnyal benyújtott előterjesztés:

  • A „VKSZ” Zrt-vel megkötött távhőszolgáltatási
    közszolgáltatási szerződés módosítása 

 

Napirendi pontok:

 Közgyűlési előterjesztések (2018.01.25.)

 

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottságába új - nem képviselő - tag megválasztása
Előadó: Porga Gyula polgármester

2. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság (OEVB) tagjainak megválasztása
Előadó: dr. Mohos Gábor jegyző, mint az országgyűlési egyéni választókerületi választási iroda vezetője

3. A közterületek használatáról szóló 14/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Porga Gyula polgármester

4. Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj alapításáról szóló 15/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Porga Gyula polgármester

5. A veszprémi jelképek és Veszprém név használatáról szóló 23/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet,
a korlátozott forgalmú övezet behajtási rendjének szabályozásáról szóló 29/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet, és
a települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet
általános közigazgatási rendtartással összefüggő jogharmonizációjáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

Előadók: Porga Gyula polgármester, dr. Mohos Gábor jegyző

6.
A) Királyszentistván és Litér Község Önkormányzatával egészségügyi alapellátást érintő feladat átvállalásról és közös körzet székhelyének meghatározásáról szóló megállapodások jóváhagyása
B) Az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról szóló 10/2017.(III.30.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke

7. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Veszprémi Nemzetiségi Önkormányzatok közötti megállapodások felülvizsgálata
Előadó: Porga Gyula polgármester

8. Döntés ráépítési és földhasználati jogot keletkeztető megállapodásról a „Kittenberger Kálmán” Növény- és Vadaspark Kft-t érintő fejlesztéshez kapcsolódóan
Előadó: Porga Gyula polgármester

9. Döntés a Veszprém, 5834 hrsz.-ú, természetben a Kígyó és a Kupa utcák találkozásánál található ingatlan ingatlan-nyilvántartási megnevezése megváltoztatásának kezdeményezéséről
Előadó: Porga Gyula polgármester

10. Adásvételi szerződés jóváhagyása a Veszprém belterület 112 hrsz. – természetben az Óvári Ferenc u. 1. szám - alatti egykori zeneiskola épületét érintően a Modern Városok Program keretében megvalósuló színház-rekonstrukciós beruházáshoz kapcsolódóan
Előadó: Porga Gyula polgármester

11. Bérleti szerződés megszüntetése a Veszprém, 131 hrsz.-ú – természetben a Dózsa György u. 2. szám alatti - önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan hasznosítása tárgyában
Előadó: Porga Gyula polgármester

12. Támogatási kérelem módosítása a „Lakhatási körülmények javítása” című (EFOP-2.4.2-17 kódszámú) felhívás tárgyában
Előadó: Porga Gyula polgármester

13. Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.4.1. „Fenntartható városi közlekedésfejlesztés” című felhívásához Márkó-Bánd települések irányába kerékpárút építése tárgyában
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

14. A Veszprém város közigazgatási területén működő kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek véleményezése
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

15. Beszámoló a Veszprémi Települési Értéktár Bizottság 2017. II. félévi tevékenységéről
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

16. Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról
Előadó: Czaun János a társulás elnöke

17. Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere 2017. évi szabadságának igénybevételéről
Előadó: Porga Gyula polgármester

18. Tájékoztató hulladék újrahasználati központ létrehozásának lehetőségéről
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

19. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Porga Gyula polgármester

 


Veszprém, 2018. január 19.
   

  

Porga Gyula
polgármester


Közgyűlési jegyzőkönyv 2018.01.25. (mellékletekkel)

 

 

VTV - Önkormányzati krónika: A havonta jelentkező, minden hónap utolsó pénteki napján látható városi közgyűlési összefoglaló 20 percben mutatja be Veszprém város képviselőtestületének munkáját, döntéseit. A műsort jeltolmácsolással közvetítjük. Megtekintés online >>

Belépés