Közgyűlési meghívó (2018.02.22.) Nyomtatás
Közgyűlési meghívók (2018)

Szám: KOZP/1-2/2018.    

MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2018. február 22-én (csütörtök) 8:00 órai kezdettel tartandó közgyűlésére.
Az ülés helye: Városháza, Kossuth-terem.

 

Napirend előtt: 

  • „A hónap műtárgya”: a Házasság hete rendezvénysorozat
  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Napirendi pontok:

 Közgyűlési előterjesztések (2018.02.22.)

 

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Porga Gyula polgármester

2.
A) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
B) Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról foglalkozás egészségügyi szolgáltatás ellátásával kapcsolatosan
C) Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásáról munka- és tűzvédelmi feladatok ellátásával kapcsolatosan

Előadó: Porga Gyula polgármester

3. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Porga Gyula polgármester

4. A Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 10/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Porga Gyula polgármester

5. A köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetési térítési díjról és az óvodákban a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott nem magyar állampolgár által fizetendő térítési díjról szóló 32/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

6. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 8/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke

7. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2014. (X.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Porga Gyula polgármester

8. A Veszprém Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Horváth Gábor főépítész

9. Előzetes döntések Veszprém településrendezési eszközeinek módosításáról
Előadó: Horváth Gábor főépítész

10. A Veszprém, 2242/15 és 2242/30 hrsz-ú ingatlanokat érintő Településrendezési szerződést érintő jogutódlásról és szerződés átruházásról szóló megállapodás jóváhagyása
Előadó: Porga Gyula polgármester

11. Nyilatkozat a veszprémi civil szervezetek helyi identitásának megóvása érdekében
Előadó: Porga Gyula polgármester

12. Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere 2018. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
Előadó: Porga Gyula polgármester

13. A Laczkó Dezső Múzeum 2018-2023 közötti időszakra vonatkozó stratégiai dokumentumainak jóváhagyása
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

14. Az Önkormányzat fenntartásában működő kötelező felvételt biztosító óvodák felvételi körzeteinek módosítása
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

15. Döntés a 2018. évi civil keret pályázati kiírásának elfogadásáról
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

16. A „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. beszámolója a kegyeleti közszolgáltatás, a városüzemeltetési, a köztisztasági, valamint az intézményüzemeltetési közfeladat 2017. évi ellátásáról
Előadó: dr. Temesvári Balázs a „VKSZ” Zrt. vezérigazgatója

17. Az Alkohol-Drogsegély Ambulancia Egyesület beszámolója a szenvedélybetegek nappali ellátásáról 2017. évben
Előadó: dr. Virányi Judit egyesületi elnök

18. A Veszprém Megyei ÉFOÉSZ Közhasznú Egyesület Tapolca beszámolója a támogatott lakhatás ellátásáról 2017. évben
Előadó: Horváthné Somogyi Ildikó egyesületi elnök

19. A NAPÁVA Szociális Gondozó Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolója a házi segítségnyújtás ellátásáról 2017. évben
Előadó: dr. Nagyné Pápai Éva ügyvezető

20. Tájékoztató a képviselők és külső szakértők tiszteletdíjának elszámolásáról
Előadó: Baumgartner Lajos a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke

21. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Porga Gyula polgármester

22. A Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása (zárt ülés)
Előadó: dr. Mohos Gábor jegyző

23. Veszprém Városért - Pro Urbe érdemérem adományozása (zárt ülés)
Előadó: Porga Gyula polgármester

 


Veszprém, 2018. február 16.

  

Porga Gyula
polgármester


Közgyűlési jegyzőkönyv 2018.02.22. (mellékletekkel) (18.37 MB)

 

 

VTV - Önkormányzati krónika: A havonta jelentkező, minden hónap utolsó pénteki napján látható városi közgyűlési összefoglaló 20 percben mutatja be Veszprém város képviselőtestületének munkáját, döntéseit. A műsort jeltolmácsolással közvetítjük. Megtekintés online >>

Belépés