Közgyűlési meghívó (2018.04.26.) Nyomtatás
Közgyűlési meghívók (2018)

Szám: KOZP/1-4/2018.    

MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2018. április 26-án (csütörtök) 8:00 órai kezdettel tartandó közgyűlésére.
Az ülés helye: Városháza, Kossuth-terem.

 

Napirend előtt: 

  • „A hónap műtárgya:” 20 éves a Tourinform Iroda
  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Sürgősségi indítvánnyal benyújtott előterjesztés:

  • „Előzetes döntés Veszprém településrendezési eszközeinek módosításáról”

 

Napirendi pontok:

 Közgyűlési előterjesztések (2018.04.26.)


1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata beszámolója a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2017. évi zárszámadásról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Porga Gyula polgármester

2.
A) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.22.) önkormányzati rendeletének módosítása
B) Döntés a könyvvizsgálói szerződés meghosszabbításáról és az ehhez kapcsolódó előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról

Előadó: Porga Gyula polgármester

3. Veszprém Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Horváth Gábor főépítész

4. A Veszprémi Rendőrkapitányság Vezetőjének beszámolója Veszprém város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
Előadó: dr. Ipsits Csaba r. ezredes

5. A Veszprémi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnokának 2017. évi beszámolója a város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
Előadó: Sztanke Viktor tű. őrnagy

6. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése
Előadók: Porga Gyula polgármester

dr. Mohos Gábor jegyző

7. Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról Veszprém város önkormányzati bel- és külterületi közútjainak, járdáinak és úthoz tartozó műtárgyainak fenntartásával és karbantartásával kapcsolatosan
Előadó: Porga Gyula polgármester

8. Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatói munkakörének betöltésére kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

9. Döntés a Veszprémi Programiroda Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének, könyvvizsgálójának és a Felügyelő Bizottságába tagok megválasztásáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

10. Állásfoglalás a Swing-Swing Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

11. Támogatási igények jóváhagyása a Területi Operatív Program TOP-6.5.1. kódszámú és „Az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energiahatékonyság-központú rehabilitációja, megújuló energiaforrások fokozott használatának ösztönzése” című felhívásához kapcsolódóan
A) Döntés pályázat benyújtásáról a Laczkó Dezső Múzeum energetikai megújítása tárgyában
B) Döntés pályázat benyújtásról Völgyikút utcai Idősek Otthona energetikai megújítása tárgyában

Előadó: Brányi Mária alpolgármester

12. Döntés pályázat visszavonásáról és ismételt benyújtásáról az Egry úti óvoda újjáépítése tárgyában a TOP-6.2.1 „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztés” című felhívására
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

13. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Területi Programjának a felülvizsgálata
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

14. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a „ VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. között, a Stadion üzemeltetése és hasznosítása tárgyában kötött megállapodás módosításáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

15.
A) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás között létrejött haszonkölcsön szerződés módosításáról
B) Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. közötti bérleti szerződés jóváhagyásáról

Előadó: Porga Gyula polgármester

16. A Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Clubbal megkötött együttműködési megállapodás meghosszabbítása 2024-ig
Előadó: Porga Gyula polgármester

17. Állásfoglalás a Balatoni Korona Zrt. átalakításáról az Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázat előkészítése és megvalósítása érdekében
Előadó: Porga Gyula polgármester

18. Az Önkormányzat tulajdonában levő ingatlanban működő Veszprémi Szakképzési Centrum átszervezésének véleményezése
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

19. Átláthatósági biztos éves tájékoztatója
Előadó: Gerstmár Ferenc önkormányzati képviselő, átláthatósági biztos

20. A „Horgony” Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány beszámolója a pszichiátriai betegek nappali ellátásáról 2017. évben
Előadó: Dr. Balczár Lajos elnök

21. A TÁMASZ 2 Idősek Otthona Veszprém Szociálisellátó Nonprofit Kft. beszámolója az idősek tartós bentlakásos ellátásáról 2017. évben
Előadó: Kovács Zoltán ügyvezető igazgató

22. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület beszámolója a Veszprémi Támogató Szolgálat 2017. évi feladatainak teljesítéséről
Előadó: Kozma Imre elnök MMSZE

23. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület beszámolója a hajléktalan személyek ellátását biztosító Befogadás Háza 2017. évi feladatainak teljesítéséről
Előadó: Kozma Imre elnök MMSZE

24. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Porga Gyula polgármester

25. Gizella-díj adományozása (zárt ülés)
Előadó: Porga Gyula polgármester

26. A Pro Civitate díj adományozása (zárt ülés)
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

27. Ranolder-díj adományozása (zárt ülés)
Előadó: Halmay György a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

 


Veszprém, 2018. április 20.

 

Porga Gyula
polgármester


Közgyűlési jegyzőkönyv 2018.04.26. (mellékletekkel) (16.8 MB)

 

VTV - Önkormányzati krónika: A havonta jelentkező, minden hónap utolsó pénteki napján látható városi közgyűlési összefoglaló 20 percben mutatja be Veszprém város képviselőtestületének munkáját, döntéseit. A műsort jeltolmácsolással közvetítjük. Megtekintés online >>

Belépés