Közgyűlési meghívó (2018.05.31.) Nyomtatás
Közgyűlési meghívók (2018)

Szám: KOZP/1-5/2018.    

MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2018. május 31-én (csütörtök) 8:00 órai kezdettel tartandó közgyűlésére.
Az ülés helye: Városháza, Kossuth-terem.

 

Napirend előtt: 

  • „A hónap műtárgya:” az I. Veszprémi Súlylökő Párbaj
  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirendi pontok:

 Közgyűlési előterjesztések (2018.05.31.)


1.
A) Döntés a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel az Önkormányzat bérlőkijelölési jogáról kötött szerződések módosításáról és kiegészítéséről, valamint további lakások bérlőkijelölési jogának megszerzéséről
B) Döntés az EFOP 2.4.2-17-2018-00012 kódszámú „Szociális bérlakások felújítása Veszprémben” című projekt megvalósításához kapcsolódó, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötendő konzorciumi megállapodás megkötéséről

Előadó: Porga Gyula polgármester

2. Állásfoglalás a Veszprémi Turisztikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének megválasztásáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

3. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás között létrejött haszonkölcsön szerződés módosításáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

4. Jóváhagyás és tulajdonosi hozzájárulás megadása a Holokauszt veszprémi áldozatairól megemlékező „botlókövek” elhelyezéséhez
Előadó: Porga Gyula polgármester

5. A 2018. I. félévi munkaterv módosítása a 2018. júniusi Közgyűlés időpontjának változását érintően
Előadó: Porga Gyula polgármester

6. Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról a TOP-6.4.1-15-VP1-2016-00001 kódszámú „Közlekedésbiztonsági és kerékpárosbarát fejlesztések megvalósulása Veszprém város területén” című pályázat keretében kialakítandó kerékpárutak kivitelezése érdekében
Előadó: Porga Gyula polgármester

7. Döntés pályázat benyújtásáról a TOP 6.5.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásához az Aprófalvi Bölcsőde energetikai megújítása tárgyában
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

8. Támogatási igények jóváhagyása a Területi Operatív Program TOP 6.6.1-16 kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című felhívásához kapcsolódóan
A) Döntés pályázat benyújtásáról a „Vilonyai utca 2/B. szám alatti orvosi rendelő megújítása” tárgyában
B) Döntés pályázat benyújtásáról a „Jutasi út 59. szám alatti orvosi rendelők megújítása” tárgyában

Előadó: Brányi Mária alpolgármester

9. Döntés a civil keret terhére kiírt 2018. évi pályázatok elbírálásáról
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

10. Előzetes döntések Veszprém településrendezési eszközeinek módosításáról
Előadó: Horváth Gábor főépítész

11. Átfogó értékelés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előadó: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke

12. Az „Életöröm” Idős Otthon Szociális Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolója a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzattal kötött ellátási szerződésekben foglaltak megvalósulásáról 2017. évben
Előadó: Eidmann Katalin ügyvezető igazgató

13. Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2017. évi tevékenységéről
Előadó: Porga Gyula elnök

14. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulása 2017. évi tevékenységéről
Előadó: Porga Gyula elnök

15. Beszámoló jóváhagyása az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. helyi menetrend szerinti közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződésének 2017. évi szakmai teljesítéséről
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

16. Beszámoló a Mendelssohn Kamarazenekar hivatásos zenekarrá alakulásáról
Előadó: Kováts Péter hegedűművész

17. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Porga Gyula polgármester

18. Perlaky-díj adományozása (zárt ülés)
Előadó: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke

19. Véghely-díj adományozása (zárt ülés)
Előadó: dr. Mohos Gábor jegyző

  

Veszprém, 2018. május 25. 

 

Porga Gyula
polgármester


Közgyűlési jegyzőkönyv 2018.05.31. (mellékletekkel) (11.71 MB)

 

 

VTV - Önkormányzati krónika: A havonta jelentkező, minden hónap utolsó pénteki napján látható városi közgyűlési összefoglaló 20 percben mutatja be Veszprém város képviselőtestületének munkáját, döntéseit. A műsort jeltolmácsolással közvetítjük. Megtekintés online >>

Belépés