Közgyűlési meghívó (2018.06.27.) Nyomtatás
Közgyűlési meghívók (2018)

Szám: KOZP/1-6/2018.    

MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2018. június 27-én (szerda) 8:00 órai kezdettel tartandó közgyűlésére.
Az ülés helye: Városháza, Kossuth-terem.

 

Napirend előtt: 

  • „A hónap műtárgya:” veszprémi középiskolák eredményei a Helikon ünnepségeken
  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Sürgősségi indítvánnyal benyújtott előterjesztés:

A) Döntés a veszprémi 0111/9 és 0111/67 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásáról,
B) Döntés a veszprémi 0104/3 hrsz-ú ingatlanból kialakuló 0104/6 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
 

Napirendi pontok:

 Közgyűlési előterjesztések (2018.06.27.) (54.38 MB)

 

1. A) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.22.) önkormányzati rendeletének módosítása
B) Döntés a Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet diákétkeztetési közfeladatainak ellátásához szükséges étkezési nyilvántartó program beszerzésével kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalásról
C) Döntés a VKSZ Zrt. parkolási közszolgáltatás ellátásában való közreműködéséről szóló megbízási szerződés módosításáról

Előadó: Porga Gyula polgármester

2. Veszprém város fizető parkolási rendszerének szabályozásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Porga Gyula polgármester

3. Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók befizetésének módjáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: dr. Mohos Gábor jegyző

4. A polgárok személyi, lakcím és értesítési cím adatait tartalmazó helyi nyilvántartásból történő adattovábbításról szóló rendelet megalkotása
Előadó: dr. Mohos Gábor jegyző

5. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata
Előadók: Porga Gyula polgármester, dr. Mohos Gábor jegyző

6. Veszprém Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Horváth Gábor főépítész

7. Előzetes döntések Veszprém településrendezési eszközeinek módosításáról
Előadó: Horváth Gábor főépítész

8. Döntés a Veszprém, Jutasi út 3., 4061 hrsz-ú ingatlanon levő épület helyi védettsége megszűntetésére irányuló kérelemmel kapcsolatosan
Előadó: Horváth Gábor főépítész

9. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda vezetésére benyújtott pályázat elbírálása
Előadó: Halmay György a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

10. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Veszprémi Ringató Körzeti Óvoda vezetésére benyújtott pályázat elbírálása
Előadó: Halmay György a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

11.
A) Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény alapító okiratának módosítása
B) Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár alapító okiratának módosítása
C) A Laczkó Dezső Múzeum alapító okiratának módosítása

Előadó: Porga Gyula polgármester

12.
A) Döntés a helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés önként vállalt önkormányzati feladat ellátásának az átszervezéséről
B) Döntés önkormányzati gazdasági társaság megalapítása tárgyban a helyi menetrend szerinti közösségi közlekedési feladatok ellátása érdekében

Előadó: Porga Gyula polgármester

13. Döntés önkormányzati tulajdonban lévő, Veszprém 0273 hrsz-ú – természetben a Veszprémvölgyi útról leágazó mellékút- helyi közút kialakítását eredményező idegen beruházás feltételeit meghatározó megállapodás megkötéséről
Előadó: Porga Gyula polgármester

14. Döntés a Veszprém belterület, 9200 hrsz. alatti természetben Veszprém, Hajmáskéri út ingatlant érintő telekalakításról
Előadó: Porga Gyula polgármester

15. Együttműködési megállapodás jóváhagyása a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt-vel, a Modern Városok Programban megvalósuló „Aranyosvölgyi út és völgyhíd” elnevezésű projekt előkészítése tárgyában
Előadó: Porga Gyula polgármester

16. Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról a TOP-6.3.3-16-VP1-2017-00001 kódszámú „Dózsaváros, Pápai úti csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése” című pályázat keretében megvalósuló csapadékcsatorna kivitelezése érdekében
Előadó: Porga Gyula polgármester

17. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2018. II. félévi munkatervének meghatározása
Előadó: Porga Gyula polgármester

18. Veszprém Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének jóváhagyása
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

19. Pályázat benyújtásának jóváhagyása a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program TOP -6.2.1 kódszámú és „Családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése” című felhívásához „A Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény Módszertani Bölcsődéje megújítása, illetve bölcsődei eszközbeszerzések” tárgyában
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

20. Pályázat benyújtásának a jóváhagyása a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program TOP-6.5.1. kódszámú és „Az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energiahatékonyság-központú rehabilitációja, megújuló energiaforrások fokozott használatának ösztönzése” című felhívásához kapcsolódóan a Módszertani Bölcsőde energetikai megújítása tárgyában
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

21. Döntés pályázat benyújtásáról a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP 6.5.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívásához a Március 15. úti Sportcsarnok és Uszoda energetikai megújítása tárgyában
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

22. Támogatási igények jóváhagyása a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program TOP 6.6.1-16 kódszámú „Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése” című felhívásához kapcsolódóan
A) Döntés pályázat benyújtásáról a Cserhát ltp. 1. szám alatti orvosi rendelő megújítása tárgyában
B) Döntés pályázat benyújtásáról az Ördögárok utca 5. szám alatti orvosi rendelő megújítása tárgyában

Előadó: Brányi Mária alpolgármester

23. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának jóváhagyása
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

24. Döntés a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. távhőellátási közszolgáltatási tevékenységének 2017. évi teljesítéséről szóló beszámoló jóváhagyásáról
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

25. Beszámoló a Veszprémi Települési Értéktár Bizottság 2018. I. félévi tevékenységéről
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

26. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Porga Gyula polgármester

27. „Volkra Ottó-díj” adományozása (zárt ülés)
Előadó: Porga Gyula polgármester

 

 

Veszprém, 2018. június 21.

 

 

Porga Gyula
polgármester


Közgyűlési jegyzőkönyv 2018.06.27. (mellékletekkel)

 

VTV - Önkormányzati krónika: A havonta jelentkező, minden hónap utolsó pénteki napján látható városi közgyűlési összefoglaló 20 percben mutatja be Veszprém város képviselőtestületének munkáját, döntéseit. A műsort jeltolmácsolással közvetítjük. Megtekintés online >>

Belépés