Közgyűlési meghívó (2018.10.25.) Nyomtatás
Közgyűlési meghívók (2018)

Szám: KOZP/1-9/2018.    

MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2018. október 25-én (csütörtök) 8:00 órai kezdettel tartandó közgyűlésére.
Az ülés helye: Városháza, Kossuth-terem.

 

Napirend előtt: 

  • „A hónap műtárgya:” a 80 éves Szent Margit templom
  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Napirendi pontok:

 Közgyűlési előterjesztések (2018.10.25.)

 

1.
A) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.22.) önkormányzati rendeletének módosítása
B) Döntés a veszprémi óvodák működését érintő előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásokról
Előadó: Porga Gyula polgármester

2. Az Agóra Veszprém Városi Művelődési Központ igazgatói munkakörének betöltésére kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

3. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat 2019. évi vagyongazdálkodási irányelveinek meghatározásáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

4. Az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról szóló 10/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke

5. A Közgyűlés 213/2017.(IX.28.) határozatával elfogadott Településszerkezeti Terv módosítása, valamint Veszprém Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Horváth Gábor főépítész

6. Előzetes döntések Veszprém településrendezési eszközeinek módosításáról
Előadó: Horváth Gábor főépítész

7. Előzetes döntések a helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés közszolgáltatás ellátása érdekében
Előadó: Porga Gyula polgármester

8.
A) Az Agóra Veszprém Városi Művelődési Központ alapító okiratának módosítása
B) A Művészetek Háza Veszprém alapító okiratának módosítása
C) A Kabóca Bábszínház és Gyermek Közművelődési Intézmény alapító okiratának módosítása
Előadó: Porga Gyula polgármester

9.
A) A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosítása
B) A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézménye alapító okiratának módosításához történő hozzájárulás
Előadó: Porga Gyula polgármester

10.
A) Döntés a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás megszüntetésének jóváhagyásáról
B) Döntés a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás fenntartásban működő Veszprémi Családsegítő Gyermekjóléti Integrált Intézmény irányítói jogának átvételéről
C) Döntés feladat-ellátási szerződés megkötéséről
Előadó: Porga Gyula polgármester

11. Döntés az Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím elnyerése érdekében a második fordulós pályázat benyújtásáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

12. Adásvételi szerződések jóváhagyása a Veszprém, belterület 5037/1 hrsz-ú ingatlan - az egykori „Korona Szálló” néven ismert épület - egyes helységeinek megvásárlása tárgyában a Veszprémi Petőfi Színház rekonstrukciós munkáinak végrehajtása érdekében
Előadó: Porga Gyula polgármester

13. A NAPÁVA Szociális Gondozó Közhasznú Nonprofit Kft-vel kötött ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése
Előadó: Porga Gyula polgármester

14. Döntés Veszprém Megyei Jogú Város Arculati Kézikönyvének módosításáról
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

15. A köztemetők üzemeltetéséről és a temetési tevékenység egyes kérdéseiről szóló 21/2010. (VI.28.) önkormányzati rendeletben meghatározott díjak felülvizsgálata
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

16. A Veszprém város közigazgatási területén működő kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek véleményezése
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

17. A Veszprémi Petőfi Színház és a Kabóca Bábszínház és Gyermek-közművelődési Intézmény záró beszámolója a 2016-2018 közötti fenntartói megállapodások teljesüléséről és új fenntartói megállapodások megkötése a 2019-2021 közötti időszakra vonatkozóan
Előadó: Porga Gyula polgármester

18. Döntés Veszprém város középtávú zöldfelületi stratégiájának megalkotásáról
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

19. Tájékoztató a veszprémi labdarúgás helyzetéről, a labdarúgáshoz a sporttámogatási megállapodásokban rögzített előírások teljesítéséről, a sportág helyi jövőjével kapcsolatos szándékok és elvárások meghatározása
Előadó: Halmay György a Köznevelési, Ifjúsági, és Sport Bizottság elnöke

20. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Porga Gyula polgármester

21. Hornig-díj adományozása (zárt ülés)
Előadó: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke

22. Polinszky-díj adományozása (zárt ülés)
Előadó: Porga Gyula polgármester

 

Veszprém, 2018. október 19.

   

Porga Gyula
polgármester


Közgyűlési jegyzőkönyv 2018.10.25. (mellékletekkel) (23.33 MB)

 

VTV - Önkormányzati krónika: A havonta jelentkező, minden hónap utolsó pénteki napján látható városi közgyűlési összefoglaló 20 percben mutatja be Veszprém város képviselőtestületének munkáját, döntéseit. A műsort jeltolmácsolással közvetítjük. Megtekintés online >>

Belépés