Közgyűlési meghívó (2018.11.22.) Nyomtatás
Közgyűlési meghívók (2018)

Szám: KOZP/1-10/2018.    

MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2018. november 22-én (csütörtök) 8:00 órai kezdettel tartandó közgyűlésére.
Az ülés helye: Városháza, Kossuth-terem.

 

Napirend előtt: 

  • „A hónap műtárgya”: a VKSZ Zrt. Ozone Zöld-díja
  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Napirendi pontok:

 Közgyűlési előterjesztések (2018.11.22.)

 

1. Az önkormányzat által alapított kitüntetésekről szóló 37/2016. (X.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Porga Gyula polgármester

2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Porga Gyula polgármester

3.
A) A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítása
B) Állandó meghatalmazás a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása üléseire

Előadó: Porga Gyula polgármester

4. A helyi adókról szóló 33/2014. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

5. A köznevelési intézményekben alkalmazandó gyermekétkeztetési díjról, és az óvodákban a nemzeti köznevelési törvényben meghatározott nem magyar állampolgár által fizetendő térítési díjról szóló 32/2016. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

6. Telepítési tanulmányterv és Településrendezési szerződés jóváhagyása a Veszprém Jutaspuszta, Kisréti utca 0314 hrsz-ú ingatlan egy része településrendezési előírásainak módosítása tárgyában
Előadó: Porga Gyula polgármester

7. Előzetes döntések Veszprém településrendezési eszközeinek módosításáról Veszprém több területét érintően
Előadó: Horváth Gábor főépítész

8. Döntés megállapodás megkötéséről üzemidő hasznosítás tárgyában a Veszprémi Programiroda Rendezvényszervező és Kulturális Szolgáltató Kft.-vel
Előadó: Porga Gyula polgármester

9. Döntés a Veszprémi Intézményi Szolgáltató Szervezet Alapító Okiratának módosításáról és a „VESZOL” Veszprémi Közösségi Lakásügynökség Nonprofit Kft-vel megállapodás jóváhagyásról a Veszprém, Pápai út 37. szám alatti munkásszállás működtetése érdekében
Előadó: Porga Gyula polgármester

10. Állásfoglalás a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. átalakításáról az Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázat előkészítése és megvalósítása érdekében
Előadó: Porga Gyula polgármester

11. A 2018. II. félévi munkaterv módosítása a 2018. decemberi Közgyűlés időpontjának változását érintően
Előadó: Porga Gyula polgármester

12. Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Modern Városok Programban való részvétel előrehaladásáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

13. Tájékoztatás a helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés biztosítása elnevezésű közszolgáltatás átszervezésének aktuális helyzetéről
Előadó: Porga Gyula polgármester

14. Tájékoztató a Köztéri műalkotások munkacsoport 2018. évi tevékenységéről
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

15. Tájékoztató a veszprémi labdarúgás helyzetéről, a labdarúgáshoz a sporttámogatási megállapodásokban rögzített előírások teljesítéséről, a sportág helyi jövőjével kapcsolatos szándékok és elvárások meghatározása
Előadó: Halmay György a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

16. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Porga Gyula polgármester

17. Veszprém Város Díszpolgára cím adományozása (zárt ülés)
Előadó: Porga Gyula polgármester

  

Veszprém, 2018. november 16.    

Porga Gyula
polgármester


Közgyűlési jegyzőkönyv 2018.11.22. (mellékletekkel) (7.18 MB)

 

VTV - Önkormányzati krónika: A havonta jelentkező, minden hónap utolsó pénteki napján látható városi közgyűlési összefoglaló 20 percben mutatja be Veszprém város képviselőtestületének munkáját, döntéseit. A műsort jeltolmácsolással közvetítjük. Megtekintés online >>

Belépés