Közgyűlési meghívó (2018.12.15.) Nyomtatás
Közgyűlési meghívók (2018)

Szám: KOZP/1-12/2018.    

MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2018. december 15-én (szombat) 8:00 órai kezdettel tartandó közgyűlésére.
Az ülés helye: Városháza, Kossuth-terem.

 

Napirend előtt: 

  • „A hónap műtárgya”: az Alzheimer Café
  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Napirendi pontok:

 Közgyűlési előterjesztések (2018.12.15.) (16.22 MB)

 

1.
A) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.22.) önkormányzati rendeletének módosítása
B) Döntés a Török Ignác utca – Aulich Lajos utca összekötés-, csapadékvíz elvezetés, – közvilágítás beruházás kivitelezésével kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalásról
C) Döntés a 601835-CITIZ-1-2018-1-HU-CITIZ-NT számú, Reveal YouropEaN Cultural Heritage/Tárd fel európai kulturális örökségedet (ENriCH) című nemzetközi projekt előfinanszírozása érdekében pénzügyi kötelezettségvállalásról

Előadó: Porga Gyula polgármester

2. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előadó: Porga Gyula polgármester

3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi belsőellenőrzési tervének jóváhagyása
Előadók: Porga Gyula polgármester, dr. Mohos Gábor jegyző

4. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő egyes kérdésekről szóló 22/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Porga Gyula polgármester, dr. Mohos Gábor jegyző

5. Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 6/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Porga Gyula polgármester

6. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 8/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke

7. Az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról szóló 10/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke

8. Állásfoglalás a „VKSZ” Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. vezérigazgatójának megválasztásáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

9. Döntés a Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-vel megkötendő bérleti szerződés jóváhagyásáról a Veszprém, belterület 6354/2 hrsz-ú ingatlanon elhelyezkedő, Operatív központ és Dzseláda ház funkciójú épületek használata tárgyában
Előadó: Porga Gyula polgármester

10.
A) Döntés közszolgáltatási keretszerződés jóváhagyásáról a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft-vel a helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés közszolgáltatás biztosítása érdekében
B) Döntés a helyi menetrend szerinti közösségi közlekedés közszolgáltatás 2019 évi ellentételezése érdekében pénzügyi kötelezettségvállalásról
C) Döntés a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft. javadalmazási szabályzatának jóváhagyásáról
D) Döntés a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról

Előadó: Porga Gyula polgármester

11. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2019. I. félévi munkatervének meghatározása
Előadó: Porga Gyula polgármester

12. Veszprém Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának átfogó felülvizsgálata
Előadó: Porga Gyula polgármester

13. Pályázat benyújtásának a jóváhagyása a Magyar Labdarúgó Szövetség „Óvodai Pályaépítési Program” című zárt pályázati felhívásához
Előadó: Porga Gyula polgármester

14. A 2018. decemberi ünnepi helyi járati menetrend jóváhagyása
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

15. Beszámoló Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2018. évi tevékenységéről
Előadó: dr. Mohos Gábor jegyző

16. Beszámoló az Állami Számvevőszék Eötvös Károly Megyei Könyvtárt érintő ellenőrzési jelentéséről és a kapcsolódó intézkedési tervről
Előadó: Porga Gyula polgármester

17. Beszámoló a Veszprémi Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság 2018. évi tevékenységéről
Előadó: Porga Gyula polgármester, az Első Világháborús Centenárium Emlékbizottság elnöke

18. Beszámoló a Veszprémi Települési Értéktár Bizottság 2018. II. félévi tevékenységéről és döntés a 261/2013. (X.31.) határozat módosításáról
Előadó: Brányi Mária alpolgármester, a veszprémi Települési Értéktár Bizottság elnöke

19. Tájékoztató a 2018. évi nemzetközi kapcsolatokról
Előadó: Porga Gyula polgármester

20. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Porga Gyula polgármester


  

Veszprém, 2018. december 7.    

Porga Gyula
polgármester


Közgyűlési jegyzőkönyv 2018.12.15. (mellékletekkel) (13.92 MB)

 

VTV - Önkormányzati krónika: A havonta jelentkező, minden hónap utolsó pénteki napján látható városi közgyűlési összefoglaló 20 percben mutatja be Veszprém város képviselőtestületének munkáját, döntéseit. A műsort jeltolmácsolással közvetítjük. Megtekintés online >>

Belépés