Közgyűlési meghívó (2019.01.31.) Nyomtatás
Közgyűlési meghívók (2019)

Szám: ÖNK/1/2019.    

MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2019. január 31-én (csütörtök) 8:00 órai kezdettel tartandó közgyűlésére.
Az ülés helye: Városháza, Kossuth-terem.

 

Napirend előtt: 

  • „A hónap műtárgya:” 5 éves a Hangvilla
  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Sürgősségi indítvánnyal benyújtott előterjesztés:

  • Döntés a V-Busz Veszprémi Közlekedési Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés módosításáról

 

Napirendi pontok:

 Közgyűlési előterjesztések (2019.01.31.) (12.69 MB)

 

1. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2014. (X.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Porga Gyula polgármester

2. Veszprém Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 24/2017. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Horváth Gábor főépítész

3. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Veszprémi Nemzetiségi Önkormányzatok közötti megállapodások felülvizsgálata
Előadó: Porga Gyula polgármester

4. Állásfoglalás a Veszprém-Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatójának megválasztásáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

5. Döntés az alapellátási központi orvosi ügyelet további működtetésével kapcsolatos pénzügyi kötelezettségvállalásról
Előadó: Porga Gyula polgármester

6.
A) Döntés pályázat benyújtásáról és konzorciumi szerződések jóváhagyásáról a víziközmű rendszerek rekonstrukciós pályázatában való részvétel érdekében
B) Döntés pályázat benyújtásáról és konzorciumi szerződések jóváhagyásáról a víziközmű energia- hatékonyságának fejlesztése tárgyában kiírt egyedi támogatásról szóló pályázatban való részvétel érdekében

Előadó: Porga Gyula polgármester

7. Döntés együttműködési megállapodás megkötéséről a Veszprémi Foci Centrum Utánpótlás Sportegyesülettel
Előadó: Porga Gyula polgármester

8. Közterület elnevezések (Tátika utca, Dévai Bíró Mátyás park, Szeglethy György utca)
Előadó: Porga Gyula polgármester

9. A Veszprém város közigazgatási területén működő kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzeteinek véleményezése
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

10. Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatói munkakörének betöltésére kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

11. Beszámoló az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás 2018. évi tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról
Előadó: Czaun János a társulás elnöke

12. Tájékoztató az Állami Számvevőszék Eötvös Károly Megyei Könyvtárt érintő ellenőrzési jelentéshez kapcsolódó intézkedési terv végrehajtásáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

13. Tájékoztató Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere 2018. évi szabadságának igénybevételéről
Előadó: Porga Gyula polgármester

14. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Porga Gyula polgármester

15. Döntés fellebbezés elbírálásáról (zárt ülés)
Előadó: Hartmann Ferenc az Ügyrendi és Igazgatási Bizottság elnöke

 

 

 

Veszprém, 2019. január 25.
    

Porga Gyula
polgármester


Közgyűlési jegyzőkönyv 2019.01.31. (mellékletekkel) (25.9 MB) 

 

VTV - Önkormányzati krónika: A havonta jelentkező, minden hónap utolsó pénteki napján látható városi közgyűlési összefoglaló 20 percben mutatja be Veszprém város képviselőtestületének munkáját, döntéseit. A műsort jeltolmácsolással közvetítjük. Megtekintés online >>

Belépés