Közgyűlési meghívó (2019.02.28.) Nyomtatás
Közgyűlési meghívók (2019)

Szám: ÖNK/1-2/2019.    

MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2019. február 28-án (csütörtök) 8:00 órai kezdettel tartandó közgyűlésére.
Az ülés helye: Városháza, Kossuth-terem.

 

Napirend előtt: 

  • „A hónap műtárgya:” a Házasság Hete programsorozat
  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Napirendi pontok:

 Közgyűlési előterjesztések (2019.02.28.) (17.69 MB)

 

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Porga Gyula polgármester

2. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő egyes kérdésekről szóló 22/2012. (V.31.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadók: Porga Gyula polgármester, dr. Mohos Gábor jegyző

3. A települési támogatás keretében nyújtott szociális ellátásokról szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke

4.
A) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
B) A Csarnok Kft. törzstőkéjének emeléséről szóló döntések hatályon kívül helyezése
C) Állásfoglalás a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. alaptőkéjének a megemeléséről és tőketartalékba helyezésről

Előadó: Porga Gyula polgármester

5. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Porga Gyula polgármester

6. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 8/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke

7. Döntés településrendezési szerződés módosításának jóváhagyásáról a Veszprém, Jutaspuszta, Kisréti utca 0314 hrsz-ú ingatlan egy része településrendezési előírásainak módosítása tárgyában
Előadó: Porga Gyula polgármester

8. Előzetes döntések Veszprém településrendezési eszközeinek módosításáról
Előadó: Horváth Gábor főépítész

9. Döntés a Veszprém, 0232/16 hrsz.-ú, természetben a szentkirályszabadjai volt katonai repülőtér felé bevezető út mögött található ingatlan ingatlan-nyilvántartási megnevezése megváltoztatásának kezdeményezéséről
Előadó: Porga Gyula polgármester

10.
A) Az egészségügyi alapellátási orvosi ügyelet feladat-átvállalásáról szóló megállapodások jóváhagyása Hajmáskér, Sóly, Szentkirályszabadja és Vilonya települések önkormányzatával
B) Az egészségügyi alapellátási orvosi ügyelet feladat-átvállalásáról szóló megállapodások módosítása

Előadó: Porga Gyula polgármester

11. Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere 2019. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
Előadó: Porga Gyula polgármester

12. Döntés a 2019. évi civil keret pályázat kiírásának elfogadásáról
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

13. Döntés a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő óvodák felvételi körzetének megállapításáról a 2019/2020-as nevelési évre vonatkozóan
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

14. Az Alkohol-Drogsegély Ambulancia Egyesület beszámolója a szenvedélybetegek nappali ellátásáról 2018. évben
Előadó: dr. Virányi Anikó Judit egyesületi elnök

15. A Veszprém Megyei ÉFOÉSZ Közhasznú Egyesülete Tapolca beszámolója a támogatott lakhatás ellátásáról 2018. évben
Előadó: Horváthné Somogyi Ildikó egyesületi elnök

16. Tájékoztató a képviselők és külső szakértők tiszteletdíjának elszámolásáról
Előadó: Baumgartner Lajos a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság alelnöke

17. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Porga Gyula polgármester

18. Veszprém Városért - Pro Urbe érdemérem adományozása (zárt ülés)
Előadó: Porga Gyula polgármester

 


Veszprém, 2019. február 22.
 

     

Porga Gyula
polgármester


Közgyűlési jegyzőkönyv 2019.02.28. (mellékletekkel) (9.7 MB)

 

VTV - Önkormányzati krónika: A havonta jelentkező, minden hónap utolsó pénteki napján látható városi közgyűlési összefoglaló 20 percben mutatja be Veszprém város képviselőtestületének munkáját, döntéseit. A műsort jeltolmácsolással közvetítjük. Megtekintés online >>

Belépés