Közgyűlési meghívó (2019.04.25.) Nyomtatás
Közgyűlési meghívók (2019)

Szám: ÖNK/1-4/2019.    

MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2019. április 25-én (csütörtök) 8:00 órai kezdettel tartandó közgyűlésére.
Az ülés helye: Városháza, Kossuth-terem.

 

Napirend előtt: 

  • „A hónap műtárgya:” a Versbusz
  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Sürgősségi indítvánnyal benyújtott előterjesztések:

  • Döntés és előzetes pénzügyi kötelezettségvállalás a Vetési Albert Gimnáziumnak helyet adó ingatlanon könnyűszerkezetes kosárlabdacsarnok építésére irányuló beruházás tárgyában
  • Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról veszprémi fiatalok részére FreeInterRail-bérlet megvásárlásának támogatása tárgyában

 

Napirendi pontok:

 Közgyűlési előterjesztések (2019.04.25.)

 

1. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata beszámolója a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2018. évi zárszámadásról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Porga Gyula polgármester

2. Döntés és előzetes kötelezettségvállalás jóváhagyása „okos-zebra” pályázat benyújtása érdekében a Jutasi ABC biztonságos megközelíthetőségéhez kapcsolódóan a Haszkovó utcai gyalogos átkelőhelyen
Előadó: Porga Gyula polgármester

3.
A) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosítása
B) Döntés előzetes pénzügyi kötelezettségvállalásról a TOP-6.5.1-16-VP1-2018-00003 Laczkó Dezső Múzeum energetikai megújítása beruházási kivitelezésének forrás kiegészítésével kapcsolatosan

Előadó: Porga Gyula polgármester

4. Az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról szóló 10/2017. (III.30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke

5.
A) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló 11/2015. (III.26.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadása
B) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés jóváhagyása

Előadók: Némedi Lajos alpolgármester, dr. Mohos Gábor jegyző

6.
A) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése
B) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015-2018. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervének végrehajtása
C) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019-2022. évekre vonatkozó stratégiai ellenőrzési tervének jóváhagyása

Előadók: Porga Gyula polgármester, dr. Mohos Gábor jegyző

7. Döntés a Csarnok Kft. törzstőkéjének a leszállításáról és tőkekivonásról
Előadó: Porga Gyula polgármester

8. Döntés a V-Busz Kft. új telephelyeinek kijelöléséről és ezzel összefüggésben döntés az alapító okirat módosításáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

9. A V-Busz Kft-vel megkötött közszolgáltatási szerződés módosítása a közösségi közlekedés helyi menetrendjének és díjszabásának módosítása érdekében
Előadó: Porga Gyula polgármester

10. Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatói beosztásának ellátására kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

11. Döntés a Veszprémi Rózsa Úti Általános Iskola intézményi tanácsába tag delegálásáról
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

12. A Veszprémi Szakképzési Centrum alapító okiratát érintő átszervezési javaslat véleményezése
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

13. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában működő Veszprémi Csillag Úti Körzeti Óvoda vezetésére benyújtott pályázat elbírálása
Előadó: Halmay György a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

14.
A) Döntés jóváhagyása a Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda átszervezése és alapító okiratának módosítása tárgyában
B) Döntés jóváhagyása a Magyarországi Evangélikus Egyházzal megkötött haszonkölcsön szerződés módosítása tárgyában

Előadó: Porga Gyula polgármester

15. Az „ELENA” elnevezésű projektfejlesztési támogatásra benyújtott Európai Uniós pályázat konzorciumi szerződésének a módosítása
Előadó: Porga Gyula polgármester

16. Közlekedési koncepció felülvizsgálata
Előadó: Brányi Mária alpolgármester

17.
A) Döntés a Veszprém, Fejesvölgy u. 11. szám alatti, 6274 hrsz-ú ingatlanon levő épület helyi védettségének megszűntetésére irányuló kérelemmel kapcsolatosan
B) Döntés a Veszprém, Thököly Imre u. 15. szám alatti, 2505 hrsz-ú ingatlanon levő épület helyi védettségének megszűntetésére irányuló kérelemmel kapcsolatosan

Előadó: Horváth Gábor főépítész

18. Előzetes döntések Veszprém településrendezési eszközeinek módosításáról
Előadó: Horváth Gábor főépítész

19. Javaslat a PET műanyag palackok kiváltására az önkormányzati intézményekben
Előadó: Gerstmár Ferenc önkormányzati képviselő

20. A Veszprém Városi Televízió és Lapkiadó Kft. beszámolója a közcélú, közszolgálati műsorgyártási és műsorszolgáltatási közszolgáltatási feladat 2018. évi ellátásáról
Előadó: Herendi Gábor főszerkesztő, ügyvezető

21. Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark Nonprofit Kft. beszámolója a közművelődési és közgyűjteményi közszolgáltatási feladatok 2018. évi ellátásáról
Előadó: Török László ügyvezető

22. A Veszprémi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnokának 2018. évi beszámolója a város tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
Előadó: Nádai Tamás tű. őrnagy

23. A „Horgony” Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány beszámolója a pszichiátriai betegek nappali ellátásáról 2018. évben
Előadó: Dr. Balczár Lajos elnök

24. A TÁMASZ 2 Idősek Otthona Veszprém Szociálisellátó Nonprofit Kft. beszámolója az idősek tartós bentlakásos ellátásáról 2018. évben
Előadó: Kovács Zoltán ügyvezető igazgató

25. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület beszámolója a Veszprémi Támogató Szolgálat 2018. évi feladatainak teljesítéséről
Előadó: Kozma Imre elnök

26. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület beszámolója a hajléktalan személyek ellátását biztosító Befogadás Háza 2018. évi feladatainak teljesítéséről
Előadó: Kozma Imre elnök

27. Átláthatósági biztos éves tájékoztatója
Előadó: Gerstmár Ferenc önkormányzati képviselő, átláthatósági biztos

28. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Porga Gyula polgármester

29. Bírósági ülnökök megválasztása (zárt ülés)
Előadó: Porga Gyula polgármester

30. Gizella-díj adományozása (zárt ülés)
Előadó: Porga Gyula polgármester

31. A Pro Civitate díj adományozása (zárt ülés)
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

32. Ranolder-díj adományozása (zárt ülés)
Előadó: Halmay György a Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke

 


Veszprém, 2019. április 18.

     

Porga Gyula
polgármester


Közgyűlési jegyzőkönyv 2019.04.25. (mellékletekkel) (40.26 MB)

 

VTV - Önkormányzati krónika: A havonta jelentkező, minden hónap utolsó pénteki napján látható városi közgyűlési összefoglaló 20 percben mutatja be Veszprém város képviselőtestületének munkáját, döntéseit. A műsort jeltolmácsolással közvetítjük. Megtekintés online >>

Belépés