Közgyűlési meghívó (2019.05.29.) Nyomtatás
Közgyűlési meghívók (2019)

Szám: ÖNK/1-6/2019.    

MEGHÍVÓ

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 
2019. május 29-én (szerda) 8:00 órai kezdettel tartandó közgyűlésére.
Az ülés helye: Városháza, Kossuth-terem.

 

Napirend előtt: 

  • „A hónap műtárgya": Think Freedom köztéri installáció
  • Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Napirendi pontok:

 Közgyűlési előterjesztések (2019.05.29.)

 

1. Döntés a „VESZOL” Veszprémi Közösségi Lakásügynökség Nonprofit Kft.-vel megkötött szolgáltatásvásárlási szerződés módosításáról
Előadó: Porga Gyula polgármester

2. A „Csarnok” Kft-vel megkötött szolgáltatási szerződés megszüntetése
Előadó: Porga Gyula polgármester

3.
A) Döntés a Veszprém-Balaton 2023 Zrt-t érintő részvényvásárlási szerződések jóváhagyásáról Várpalota, Tihany, Litér és Nemesvámos Községek Önkormányzataival és a Kinizsi Invest Zrt tulajdonrészére vonatkozóan
B) Döntés és előzetes kötelezettségvállalás jóváhagyása a Veszprém-Balaton 2023 Zrt alaptőkéjének a megemelése érdekében
C) Állásfoglalás a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. alapszabályának a módosítása tárgyában

Előadó: Porga Gyula polgármester

4.
A) A Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény alapító okiratával kapcsolatos döntések
B) A Veszprémi Egry Úti Körzeti Óvoda alapító okiratával kapcsolatos döntések

Előadó: Porga Gyula polgármester

5. Döntés a civil keret terhére kiírt 2019. évi pályázatok elbírálásáról
Előadó: Némedi Lajos alpolgármester

6. Előzetes véleménynyilvánítás a Veszprém I/3. számú körzet körzeti megbízotti létszámhelyének kinevezéssel történő betöltéséről
Előadó: Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke

7.
A) Veszprém teljes közigazgatási területére kiterjedő Településképi Arculati Kézikönyv módosítása
B) Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Veszprém teljes közigazgatási területére kiterjedő Településképi Rendeletének módosítása

Előadó: Horváth Gábor főépítész

8. Az egészségügyi alapellátás háziorvosi körzeteire vonatkozó feladat-ellátási szerződések jóváhagyása
Előadó: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke

9. Átfogó értékelés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
Előadó: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke

10. Beszámoló jóváhagyása az ÉNYKK Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. helyi menetrend szerinti közösségi közlekedési közszolgáltatási szerződésének 2018. évi szakmai teljesítéséről
Előadók: Némedi Lajos alpolgármester, Papp László vezérigazgató

11. A Veszprémi Rendőrkapitányság 2018. évi beszámolója Veszprém város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
Előadó: Pálmann László r. ezredes kapitányságvezető-helyettes

12.
A) Az „Életöröm” Idős Otthon Szociális Ellátó Közhasznú Nonprofit Kft. beszámolója a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött ellátási szerződésekben foglaltak megvalósulásáról 2018. évben
B) Az „Életöröm” Idős Otthon Szociális Ellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal kötött ellátási szerződés módosítása

Előadók: Eidmann Katalin ügyvezető igazgató, Némedi Lajos alpolgármester

13. Beszámoló a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása 2018. évi tevékenységéről
Előadó: Porga Gyula polgármester

14. Tájékoztató a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2018. évi tevékenységéről
Előadó: Porga Gyula polgármester

15. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről
Előadó: Porga Gyula polgármester

16. Perlaky-díj adományozása (zárt ülés)
Előadó: dr. Strenner Zoltán a Közjóléti Bizottság elnöke

17. Véghely-díj adományozása (zárt ülés)
Előadó: dr. Mohos Gábor jegyző

 


Veszprém, 2019. május 23.
     

Porga Gyula
polgármester


Közgyűlési jegyzőkönyv 2019.05.29. (mellékletekkel) (5.25 MB)

 

 

VTV - Önkormányzati krónika: A havonta jelentkező, minden hónap utolsó pénteki napján látható városi közgyűlési összefoglaló 20 percben mutatja be Veszprém város képviselőtestületének munkáját, döntéseit. A műsort jeltolmácsolással közvetítjük. Megtekintés online >>

Belépés