Helyi Esélyegyenlőségi Program

 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31 §-ában foglaltak alapján a települési önkormányzatok öt évente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogadnak el. A program helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll.

A helyzetelemzés a hátrányos helyzetű csoportok – mélyszegénységben élők, romák, gyerekek, nők, idősek és fogyatékkal élők – oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről készül.

Az intézkedési terv a helyzetelemzés során feltárt problémák kezeléséhez szükséges intézkedéseket tartalmazza.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2013. június 27-én kelt, 194/2013. (VI.27.) sz. határozatával elfogadta Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programját, amely 2015 és 2017 évben felülvizsgálatra került.

Információ, kapcsolat:

         A megyei egyenlőbánásmód referens elérhetősége itt >>

Letölthető dokumentum:

icon Veszprém MJ Város Helyi Esélyegyenlőségi Programja (2018–2023) (8.44 MB)