Építésügyi hatósági hirdetmény Nyomtatás
2018. június 06. szerda, 16:15 Közérdekű hirdetmények

Kifüggesztés napja: 2018. június 7.

Eljáró hatóság megnevezése: Elsőfokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Jegyzője.

Ügy száma: KOZP/4495/7/2018.

(ÉTDR azonosító: 201800017701)

Ügy tárgya: Szentgál, 050/1. helyrajzi számú ingatlanon gazdasági épület építési engedély ügye

Ügyfél megnevezése, utolsó ismert lakcíme: Bors János (9700 Szombathely, Győzelem utca 5.

Az eljárásba ügyfélként bevonásra kerültek a tárgyi ingatlannal közvetlenül szomszédos 050/2. helyrajzi számú ingatlan tulajdonosai, akik közül Bors Jánosnak a központi személyiadat- és lakcímnyilvántartásban tárolt adatok szerinti lakóhelyére kézbesített határozat „cím nem azonosítható” megjelöléssel visszaérkezett, a megadott címen - több lakóegység létezése miatt - részére a kézbesítés egyéb elháríthatatlan akadályba ütközik.

Tárgyi építésügyi hatósági eljárásban az építést engedélyező döntést hoztam, de annak kézbesítése egyéb elháríthatatlan akadályba ütközött, ezért az ügyfél vagy képviselője a döntést a hatóságnál átveheti.

Döntésem ellen a kifüggesztéstől számított 30 napon belül a Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Építésügyi Osztályhoz címzett, de hatóságomnál vagy az integrált ügyfélszolgálaton vagy az Építésügyi Szolgáltatási Ponton benyújtható fellebbezéssel lehet élni.

 

Veszprém, 2018. június 6.

Dr. Mohos Gábor jegyző megbízásából:

Durmics Zsuzsanna
Városépítészeti Iroda
irodavezető