Pályázati kiírások és tájékoztatók Nyomtatás
2019. szeptember 19. csütörtök, 13:42 Pályázatok

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 5/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi pályázati lehetőségekre hívjuk fel a figyelmet.

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 5/A. § (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi pályázati lehetőségekre hívjuk fel a figyelmet:

 
 Út a középiskolába, Út az érettségihez alprogram / UTR-19-UK, UE 

Kiíró: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Határidő: 2019. 09. 23., 2019. 09. 24.

Érvényes: 2019.09.24.

Tárgymutató: út az érettségihez alprogram / UTR-19-UK, UE

Pályázhat:      

- Tanulóként pályázhat a Magyarország területén működő köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonyban álló magyar vagy külföldi állampolgár, aki a pályázat időszakának tanévében nappali rendszerű iskolai oktatás keretében tanul és a jelentkezés benyújtásának időpontjában halmozottan hátrányos helyzetű, vagy védelembe vett, vagy családba fogadott, vagy ideiglenes hatállyal elhelyezett, vagy utógondozásban részesül, vagy hátrányos helyzetű

- továbbfutó ösztöndíjasok esetén, akinek az ösztöndíjas jogviszony alapjául szolgáló feltételek a jogviszony létrejöttekor hatályos szabályozás alapján továbbra is fennállnak, és a 2019/2020. tanévben nappali rendszerű iskolai oktatás keretében tanul

Pályázat célja: A részt vevő tanulók iskolai sikerességének elősegítése, tanulási motivációjuk és önértékelésük erősítése ösztöndíjjal és mentori támogatással, valamint az iskolai lemorzsolódásuk kockázatának csökkentése. Felkészítésük érettségit adó középiskolában való továbbtanulásra, valamint támogatásuk a középiskola sikeres befejezésében, a sikeres érettségi vizsga és a felsőoktatási intézménybe történő felvétel elősegítése.

További információk:

A jelentkezést postai úton az alábbi címre kérik beküldeni:
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Postai cím: 1381 Budapest Pf. 1411.

FIGYELEM! Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az elektronikus felületen véglegesítésre került és a papír alapon beküldendő "Intézményi regisztrációs adatlap és nyilatkozat", valamint a tanulói és mentori jelentkezések dokumentumai postai úton beküldésre került a Támogatáskezelő részére.

>> http://www.emet.gov.hu/felhivasok/ut_a_kozepiskolaba_es_ut_az_erettsegihez/
/A pályázati kiírás terjedelmi okokból rövidített./

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok: >> pályázati csomag

 

 Rajtad áll a jövőd! 

Kiíró: UNICEF

Határidő: 2019. 09. 29.

Tárgymutató: rajtad áll a jövőd programon való csapatos részvétel

Pályázhat: 14 és 24 év közötti magyar állampolgárságú és Magyarországon lakhellyel rendelkező fiatalokból álló 3-5 fős csapatok jelentkezését várják (az életkort 2019. szeptember 30. napja alapján veszik figyelembe, tehát az jelentkezhet, aki 1994. október 1. és 2005. szeptember 30. között született).

Pályázat célja: A pályázók aktív részvételén, új kezdeményezések elindításán keresztül azon képességek elsajátításának segítése, amelyek révén a későbbiekben egyéni céljaik önállóan is megvalósíthatókká válnak.

További információk:

A Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen.

Érdemes elolvasni a Gyakran Ismételt Kérdéseket (GYIK), amiben választ találhattok sok kérdésetekre.

>> https://unicef.hu/rajtad-all-a-jovod/ Út a diplomához / UTR-UD-19 

Kiíró: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Határidő: 2019. 09. 30.

Tárgymutató: út a diplomához / UTR-UD-19

Pályázhat: magyar állampolgár, aki nappali, esti vagy levelező munkarendű képzésen Magyarország területén működő felsőoktatási intézményben alap-, mester- vagy osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben a támogatási időszakra vonatkozóan aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik, vagy a pályázat kiírásának évében jelentkezését ilyen képzésre beadta, és az adott szintű végzettséggel még nem rendelkezik (pl.: mesterképzésben való részvétel csak olyan esetben támogatható, ha a hallgató nem rendelkezik a szintnek megfelelő végzettséggel) ÉS a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 19. és 20. §-a értelmében rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, VAGY ugyanezen törvény 92. és 93. §-a szerint utógondozásban vagy utógondozói ellátásban részesül.

Pályázat célja: A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, ezen belül is kiemelten a roma/cigány hallgatók felsőoktatási esélyegyenlőségének javítása, felsőfokú végzettséghez jutásának támogatása.

További információk:

A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációt követően az EPER-ből ki kell nyomtatni a regisztrációs nyilatkozatot, és aláírtan postai úton beküldeni a Támogatáskezelő postai címére:

1381 Budapest, Pf. 1411

Amennyiben a hallgató roma származásának figyelembe vételét kéri és erről önkéntes nyilatkozatot tett, a támogatási kérelme megerősítése érdekében a helyi, annak hiányában a területi roma/cigány nemzetiségi önkormányzat, ennek hiányában az Országos Roma Önkormányzat eredeti ajánlását is csatolja (kiírás 1. sz. melléklete).

A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÓJA
A pályázat lebonyolítója az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő.
http://www.emet.gov.hu/felhivasok/ut_a_diplomahoz6/
/A pályázati kiírás terjedelmi okokból rövidített./

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
>> pályázati csomag

 

 Hazaszeretet 

Kiíró: Gyermekjóléti Alapítvány; Országos Mécs László Irodalmi Társaság

Határidő: 2019. 10. 01.

Tárgymutató: fotópályázat, Hazaszeretet

Pályázhat: hazai és határon túl élő 5.-12. évfolyamos tanulók

Pályázat célja: Hazaszeretet témához kapcsolódó fotók bemutatása országos pályázat keretében.

További információk:

A pályázatot a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre kérik megküldeni.

>> http://www.gyermekjolet.hu


 Közművelődés Kollégiuma pályázata 

Kiíró: Nemzeti Kulturális Alap

Határidő: 2019. 10. 03.

Tárgymutató: közművelődési szakmai támogatás, nagyrendezvények, kiállítások, fesztiválok, szakmai konferenciák megrendezése

Pályázhat: Közművelődési tevékenységgel (statisztikai adatlap a 2018. évi közművelődési tevékenységről OSAP 1438) foglalkozó intézmények, önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye), egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok és szakmai szervezetek, továbbá a helyi önkormányzattal közművelődési feladatvállalásra megállapodást kötött jogi személyek (ebben az esetben a megállapodás a pályázónak az egyéb mellékletekhez fel kell tölteni)

Pályázati célok:

1. Járási, megyei, országos és nemzetközi hatókörű közművelődési nagyrendezvények, kiállítások, fesztiválok, valamint szakmai konferenciák megrendezése.

2. Amatőr művészeti, alkotó jellegű és honismereti bentlakásos (tematikus, naponta legalább 6 órás szakmai tartalommal, minimum 4 éjszaka időtartamú) táborok szakmai programjainak lebonyolítása.

3. A közművelődési intézményekben, magas színvonalon működő műhelyekben létrejött műsorok, programok, produktumok kizárólag kistelepüléseken való terjesztésének, tájolásának támogatása (fesztiválon való részvétel kivételével).

További információk:

NKA-portálon - http://www.nka.hu - a Pályáztatás/Kollégiumi pályázatok/Pályázati tudnivalók menüpontnál

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36-1) 550-2893-as, (36-1) 550-2803-as számokon kaphatnak.

 

 Pályázat intézmények, önkormányzatok, alapítványok és táboroztatók részére! 

Kiíró: Gyurmavilág

Határidő: Folyamatos

Érvényes: 2019. 10. 15.

Tárgymutató: giga gyurmacsomag

Pályázhat: OM azonosítóval rendelkező bölcsődék, óvodák, általános iskolák (valamint tagintézményeik)

Pályázat célja: Azon intézmények, szervezetek támogatása, amelyek a mindennapi gyermekekkel való foglalkozások során fontosnak tartják a kreatív játékok használatát.

További információk:

Pályázni az alábbi linken lehet: >> http://gyurmavilag.hu/palyazat

 

  Oktatással a jövőért 

Kiíró: United Way Magyarország

Határidő: 2019.10.20

Tárgymutató: oktatással a jövőért

Pályázhat: Magyarországi székhelyű nonprofit szervezet (civil, nem kormányzati fenntartású) alapítvány és egyesület lehet, amely a támogatást teljes egészében Magyarország területén megvalósuló projektre, programra fordítja

Pályázat célja: Potenciális stratégiai együttműködések kialakítása céljából olyan ígéretes programok, kezdeményezések támogatása, amelyek segítik a gyermekek és a fiatalok sikeres felnőtté válását, továbbá elősegítik az őket támogató pedagógusok, szakemberek fejlődését, hogy hivatásukban minél inkább kibontakozhassanak és vezetői, közösségi vezetői szerepükben megerősödjenek.

Területek:

1. Értő olvasás (5-10 éves korú óvodás és általános iskolás gyerekek)

2. 21. századi készségek és kompetenciák fejlesztése középiskolás korban (14-20 éves, középiskolás korú fiatalok)

3. Pályaorientáció és karriertervezés (14-20 éves fiatalok)

4. Pedagógusok vezetői készségeinek fejlesztése, pedagógusközösségek erősítése (általános és középiskolai pedagógusok)

5. Szakképzés, szakképzési mobilitás (16-26 éves fiatalok, fiatal felnőttek)

6. Önkéntességgel az oktatásért.

További információk:

A pályázatokat elektronikusan a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre lehet benyújtani.

Kapcsolat
Amennyiben bármilyen kérdés merül fel a pályázattal kapcsolatban, a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címen vagy a +36 1 6277 733-es telefonszámon lehet érdeklődni.

>> http://www.unitedway.hu/
Az előzőekben feltüntetett pályázatok részletes pályázati kiírásai a www.pafi.hu oldalon érhetőek el.

Veszprém, 2019. szeptember 10.

Tisztelettel:

Takács Szabolcs
kormánymegbízott
nevében és megbízásából:
 
Badiczné Juhász Anna sk.
gyermekvédelmi szakügyintéző
 
Letölthető dokumentum:

icon Pályázati tájékoztató (2019-09-10.) (691.12 kB)