Bírósági ülnökök választása 2019 Nyomtatás
2019. március 18. hétfő, 09:42 Közérdekű hirdetmények

A Köztársasági Elnök a 95/2019. (III.5.) KE határozatával a bírósági ülnökök megválasztása időpontjának kitűzéséről döntött.

Magyarország Alaptörvénye, Bírósági fejezetének 27.cikk (2) bekezdése értelmében a törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák- ülnökök is részt vesznek az ítélkezésben.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (Bjt.) rendelkezései szerint az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek - kivéve a pártokat - jelölik. 

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei, nem pedagógus ülnökeit az egyesületek - kivéve a pártokat -, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

A jelölt a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkozik.

A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul, az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét. A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság nem pedagógus ülnökjelöltjének az ülnökké történő megválasztására jogosult képviselő-testület részére igazolnia kell továbbá a megválasztásához szükséges adatokat és tényeket.

Ha a jelölt a fent meghatározott igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

Ülnök lehet:

Ülnöknek az a 30. évét betöltött (1989. április 25. napja előtt született), de 70. életévét el nem érő (1949. április 25. napja után született) magyar állampolgár választható meg, aki nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

Az ülnök nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat.

A fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag
pedagógus, pszichológus, vagy család, gyermek és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban dolgozó személy vehet részt.

Jelölés:

Az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek - kivéve a pártokat - jelölik. 

A fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei, a nem pedagógus ülnökeit az egyesületek - kivéve a pártokat -, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint őket a Be. 680. § (5) bekezdés c) pontja szerinti munkakörben foglalkoztató, vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

A jelölés során benyújtandó iratok:

- jelölő nyilatkozat,
-
elfogadó nyilatkozat (A nyilatkozat a jelölt nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, lakóhelyét, iskolai végzettségét, szakképzettségét, foglalkozását, munkahelye nevét és címét, egy hónapra járó távolléti díja összegét, valamint az aláírását tartalmazza.)
- erkölcsi bizonyítvány
- fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró nem pedagógus ülnökjelölt esetén a Be. 680. § (5) b) és c) pontjában foglalt feltételeket igazoló dokumentumok. (pszichológus, vagy a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben dolgozik, vagy korábban dolgozott.)

Az erkölcsi bizonyítvány igénylésekor a III. pontban az „igen” mezőbe tegyen „X”-et.

A IV. ponthoz, kérjük írja be a 2011. évi CLXII. törvény 212.§ (1) bekezdését.

Így a V. pont kitöltése nem szükséges.

Mind a jelölés, mind pedig annak elfogadása formanyomtatványon történik. A dokumentumok letölthetők itt az oldal alján, vagy személyes átvehetők a Polgármesteri Hivatal Portáján.

Az iratokat a következő címre kell eljuttatni:

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Önkormányzati Iroda
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Személyes benyújtás esetén: Polgármesteri Hivatal 308-as iroda.

Érdeklődni lehet személyes, vagy telefonon:

dr. Dancs Judit, 06-88/549-263, Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

A jelentkezéseket a szükséges dokumentumok csatolásával 2019. április 15. napján 16,00 óráig lehet benyújtani.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Veszprémi Törvényszékre, a Veszprémi Járásbíróságra és a Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra választ ülnököket.

A Közgyűlés a döntést a 2019. április 25-i ülésén hozza meg.

Veszprém, 2019. március 18.

Dr. Mohos Gábor sk.
jegyző
 

Letölthető dokumentumok:

icon Ülnökké jelölés űrlap (54.43 kB)

icon Ülnökké jelölés űrlap fiatalkorúak ügyeiben (56.48 kB)

icon Ülnökké jelölés űrlap közigazgatási bíróságra (54.13 kB)

icon Nyilatkozat jelölés elfogadásáról (61.83 kB)

icon Az OBH elnökének tájékoztatója (112.5 kB)

icon Az ülnök jogai, kötelezettségei (69.4 kB)