Építéshatósági hirdetmény Nyomtatás
2019. november 06. szerda, 23:00 Közérdekű hirdetmények

Kifüggesztés és honlapon történő közzététel napja: 2019. november 7.

Eljáró hatóság megnevezése: Elsőfokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Jegyzője.

Ügy száma: VEP/751/2019.

Ügy tárgya: Ajka, 10183/8. helyrajzi számú ingatlanon lévő gazdasági épület fennmaradási és továbbépítési engedély ügye

Az ügyfél neve, utolsó ismert lakcíme:

Juhász Máté Zsolt, 8451 Ajka, Mikoviny utca 9. 1. ajtó.

Tárgyi építésügyi hatósági eljárásban döntést hoztam, de annak kézbesítése akadályba ütközött, ezért az ügyfél, vagy képviselője a döntést hivatalomban ügyfélfogadási időben átveheti.

Veszprém, 2019. november 4.

 
Dr. Mohos Gábor jegyző megbízásából:

Durmics Zsuzsanna
Városépítészeti Iroda
irodavezető