Építéshatósági hirdetmény Nyomtatás
2019. november 06. szerda, 23:00 Közérdekű hirdetmények

Kifüggesztés és honlapon történő közzététel napja: 2019. november 7.

Eljáró hatóság megnevezése: Elsőfokú építésügyi hatósági feladatokat ellátó általános építésügyi hatóságként Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Jegyzője.

Ügy száma: VEP/751/2019.

Ügy tárgya: Ajka, 10183/8. helyrajzi számú ingatlanon lévő gazdasági épület fennmaradási és továbbépítési engedély ügye

Tárgyi építésügyi hatósági eljárásban döntést hoztam, amely hivatalomban ügyfélfogadási időben megtekinthető.

Veszprém, 2019. november 4.

Dr. Mohos Gábor jegyző megbízásából:

 
Durmics Zsuzsanna
Városépítészeti Iroda
irodavezető