Koronavírus-járvány miatti adózási könnyítések Nyomtatás
2020. április 22. szerda, 15:41 Koronavírus - Közlemények

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében megjelent 140/2020. (IV.21.) Kormányrendelet alkalmazása az idegenforgalmi- és iparűzési adó körében.

Tisztelt Adózóink!

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében megjelent a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV.21.) Kormányrendelet.

Iparűzési adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos könnyítések

1. § (4) „Az adózó az e rendelet hatálybalépésének napja és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves és soron kívüli helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségét és az  ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettségét, valamint a  következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg bevallás benyújtási kötelezettségét 2020. szeptember 30-ig teljesítheti.

(5) Amennyiben az  adózó iparűzési adóbevallás-benyújtási, adóelőleg-bevallási kötelezettségét a  (4)  bekezdésben foglaltak alkalmazásával a 2020-ban kezdődő adóelőleg-fizetési időszak első előlegrészlete esedékessége napjáig nem teljesítette, akkor ezen előlegrészlet esedékességekor az előző – korábban bevallott – iparűzési adóelőlegrészlet összegét kell megfizetni. Az adózó ezen adóelőleg-részlet mérséklését annak esedékessége előtt kérheti, ha számításai szerint a 2020-ban kezdődő adóév adója nem éri el az adóévi adóelőleg összegét.

(6) A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 3. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot legkésőbb 2020. szeptember 30-ig lehet benyújtani az adóhatósághoz.”

Hatályos: 2020. április 22-től.

Idegenforgalmi adó felfüggesztése

5. §-a értelmében „Az e rendelkezés hatálybalépésétől 2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban be kell vallania az adóhatósághoz.”

Azon hónapokban, amelyekben nem volt eltöltött vendégéjszaka, bevallást nem kell benyújtani.

Hatályos: 2020. április 26-tól.

Köszönjük együttműködésüket!

Veszprém MJV Polgármesteri Hivatal Adóiroda

Letölthető dokumentum:

icon Tájékoztató iparűzési adóval kapcsolatos könnyítésekről (230.7 kB)

icon Tájékoztató idegenforgalmi adó felfüggesztéséről (131.97 kB)