Önkormányzati rendelet a kötelező maszkviselésről Nyomtatás
2021. április 17. szombat, 00:00 Koronavírus - Közlemények

Veszprém Önkormányzatának rendkívüli jogrendben hozott döntése pontosítja a kötelező maszkviselés veszprémi helyszíneit.

A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése értelmében települések belterületén, az utcán és a közterületen kötelező a maszkviselés.

Ez a kormányrendelet azonban nem szabályozza a maszkviselést egyéb nyilvános helyeken (pl. Vásárcsarnok, vasútállomás, buszpályaudvar), ezért az Önkormányzat az alábbi rendeletével pontosítja a kötelező maszkviselés veszprémi helyszíneit.

 

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 20/2021. (IV. 16.) önkormányzati rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedésről szóló 19/2021. (IV. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének hatáskörében eljáró Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 27. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § A hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal és az autizmus spektrumzavarral élő személy kivételével mindenki köteles a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló Korm. rendeletben meghatározott módon Veszprém közigazgatási területén a belterületi nyilvános helyek közül:

a) közforgalom számára megnyitott magánterületen található parkolóban, ideértve a nem kiépített parkolót is

b) a Vásárcsarnokban

c) a vasútállomáson

d) a buszpályaudvaron maszkot viselni.

2. § E rendelet rendelkezéseit a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI.10.) Korm. rendelet hatályvesztéséig lehet alkalmazni.

3. § Ez a rendelet 2021. április 17-én lép hatályba.

 
Porga Gyula s.k.            dr. Dancs Judit s.k.
polgármester                   jegyző
 
Letölthető dokumentum:

icon (2021.IV.08.) - rendkívüli jogrendben hozott döntés a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedésről (161.9 kB)

icon (2021.IV.16.) - rendkívüli jogrendben hozott döntés a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedésekről szóló 19/2021. (IV.08.) önkormányzati rendelet módosításáról (211.99 kB)