Pályázat közjóléti irodavezető állásra Nyomtatás
2020. szeptember 25. péntek, 11:26 Állásajánlatok

A pályázat kiírója:

Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzője
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Munkahely megnevezése:

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Közjóléti Iroda
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Betöltendő munkakör: irodavezető (határozatlan idejű kinevezéssel)

Ellátandó feladatok:

A Közjóléti Iroda vezetése, munkairányítás, feladatok teljesítésének számonkérése, a szociális, gyermekjóléti, egészségügyi és köznevelési intézményekkel összefüggő szakmai jellegű fenntartói feladatok végrehajtásában közreműködés, kapcsolattartás a szociális, gyermekjóléti, egészségügyi, köznevelési intézmények vezetőivel, családvédelmi koordinációval kapcsolatos feladatok ellátása, az iroda feladatköréhez kapcsolódó testületi előterjesztések előkészítése.

Az állás betöltéséhez szükséges feltételek

- büntetlen előélet

- cselekvőképesség

- magyar állampolgárság

- iskolai végzettség: felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, társadalomtudományi, jogi, bölcsészettudományi, egészségtudományi, hittudományi, pedagógus szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és szociális szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy gyámügyi, vagy gyermekvédelmi, vagy szociális területen szerzett gyakorlat.

- egészségügyi alkalmasság

- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- vezetői gyakorlat

- közigazgatásban szerzett tapasztalat

Illetmény és egyéb juttatások: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a Közszolgálati Szabályzat alapján

A pályázathoz csatolandó iratok:

- motivációs levél

- fényképes szakmai önéletrajz

- iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 30.

A pályázatokat Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Személyzeti Csoportjához (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) kell benyújtani.

A pályázatok a benyújtási határidő lejártát követő 10 napon belül kerülnek elbírálásra.

A pályázat elbírálásáról az elbírálást követően minden pályázó írásban értesítést kap.

Az álláshely az elbírálást követően azonnal betölthető.