Pályázat óvodapedagógus állásra Nyomtatás
2021. szeptember 15. szerda, 03:43 Állásajánlatok

A Csillag Úti Körzeti Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Cholnoky Jenő lakótelepi tagóvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8200 Veszprém,
Lóczy Lajos u., 26 utca 26.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodapedagógus munkaköri feladatait, az óvoda nevelő-oktató munka tartalmát és szervezeti kereteit meghatározó alap dokumentumok, az óvoda munkaterve és az óvodavezető utasítása alapján önállóan, felelősséggel végzi. Köteles megtartani a pedagógus etika követelményeit, felelős a rábízott gyermekek szellemi és testi fejlődéséért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Főiskola, óvodapedagógus

- Motivációs levél, önéletrajz, szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
- Büntetlen előélet (3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges).

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- Motivációs levél, önéletrajz, szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata

- Büntetlen előélet (3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány szükséges)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Eigner Andrea részére a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.  e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 8.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Szolgálati férőhelyet tudunk biztosítani.