Pályázat szociálpolitikai ügyintéző munkakörre Nyomtatás
2021. november 05. péntek, 10:30 Állásajánlatok

A pályázat kiírója:

Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzője
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Munkahely megnevezése:

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Közjóléti Iroda, Intézményfelügyeleti és Szociálpolitikai Csoport
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Betöltendő munkakör: szociálpolitikai ügyintéző (határozatlan idejű kinevezéssel)

Ellátandó feladatok:

Közreműködés Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmények feladatellátásával kapcsolatos testületi és társulási előterjesztések előkészítésében, és a döntések végrehajtásában, valamint a jogszabályokban foglalt fenntartói feladatok előkészítése, elvégzése.

Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:

- büntetlen előélet

- cselekvőképesség

- magyar állampolgárság

- iskolai végzettség: a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. pontja szerint I. besorolási osztályban: Felsőoktatásban szerzett közszolgálati vagy jogi szakképzettség

egészségügyi alkalmasság

- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- helyi önkormányzatnál szerzett – legalább 5 év szakmai tapasztalat

- testületi anyagok előkészítésében szerzett tapasztalat

- közigazgatási alap- ill. szakvizsga.

Illetmény és egyéb juttatások:

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a Közszolgálati Szabályzat alapján

A pályázathoz csatolandó iratok:

- motivációs levél

- fényképes szakmai önéletrajz

- iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata

- az adatkezelési tájékoztató tudomásul vételével kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozat, amely letölthető itt >>

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 10.

A pályázatokat Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Személyzeti Csoportjához (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) kell benyújtani.

A pályázatok 2021. december 17. napjáig kerülnek elbírálásra.

A pályázat elbírálásáról az elbírálást követően minden pályázó írásban értesítést kap.

Az álláshely betölthető 2022. január 1. napjától.