Pályázat óvodapedagógus állásra Nyomtatás
2021. november 16. kedd, 19:19 Állásajánlatok

A Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 1 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: 8200 Veszprém, Haszkovó u. 23.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodapedagógus munkaköri feladatait, az óvoda nevelő-oktató munka tartalmát és szervezeti kereteit meghatározó alapdokumentumok, az óvoda munkaterve és az óvodavezető utasítása alapján önállóan, felelősséggel végzi. Köteles megtartani a pedagógus etika követelményeit, felelős a rábízott gyermekek szellemi és testi fejlődéséért.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- főiskolai óvodapedagógus szakképzettség,
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
- egészségügyi alkalmasság.

Jelentkezéskor benyújtandó iratok, igazolások:

- fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél,
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- foglalkozás-egészségügyi orvosi igazolás,
- adatvédelmi nyilatkozat.

A munkakör betölthető: A pályázatok elbírálását követően azonnal. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021.12.07.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Sándor Edit Intézményvezető részére a  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.  e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja és rendje:

A pályázatok megtekintése után az esélyes pályázók behívása személyes ismerkedés céljából. A döntést követően minden pályázót elektronikus levélben értesítünk, ezért az e-mail cím feltüntetése szükséges!

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:

Molnár Ágnes Éva Óvodatitkár
Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda
8200 Veszprém, Haszkovó u. 23.
Telefon: +3620/4492420