Pályázat óvodapedagógus állásra Nyomtatás
2022. január 11. kedd, 11:18 Állásajánlatok

A Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet 1 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.
 
A munkavégzés helye:
8200 Veszprém, Haszkovó u. 23.
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvodapedagógus munkaköri feladatait, az óvoda nevelő-oktató munka tartalmát és szervezeti kereteit meghatározó alapdokumentumok, az óvoda munkaterve és az óvodavezető utasítása alapján önállóan, felelősséggel végzi. Köteles megtartani a pedagógus etika követelményeit, felelős a rábízott gyermekek szellemi és testi fejlődéséért.
 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
- főiskolai óvodapedagógus szakképzettség,
- magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,
- egészségügyi alkalmasság.
 
Jelentkezéskor benyújtandó iratok, igazolások:
- fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél,
- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- foglalkozás-egészségügyi orvosi igazolás,
- adatvédelmi nyilatkozat.
 
A munkakör betölthető: A pályázatok elbírálását követően azonnal. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2022.02.01.
 
A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Sándor Edit Intézményvezető részére a  Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.  e-mail címen keresztül.
 
A pályázat elbírálásának módja és rendje:
A pályázatok megtekintése után az esélyes pályázók behívása személyes ismerkedés céljából. A döntést követően minden pályázót elektronikus levélben értesítünk, ezért az e-mail cím feltüntetése szükséges!
 
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:
Molnár Ágnes Éva Óvodatitkár - Veszprémi Bóbita Körzeti Óvoda 8200 Veszprém, Haszkovó u. 23. Telefon: +3620/449-2420