Pályázat csoportvezetői munkakör betöltésére Nyomtatás
2022. augusztus 26. péntek, 07:38 Állásajánlatok

A pályázat kiírója:

Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzője
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Munkahely megnevezése:

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Önkormányzati Iroda Közgyűlési Csoport
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Betöltendő munkakör: csoportvezető (határozatlan idejű kinevezéssel)

Ellátandó feladatok:

1. Vezeti, szervezi és irányítja a Közgyűlési Csoport munkáját.

2. Koordinálja a közgyűlés, a bizottságok, a nemzetiségi önkormányzatok képviselő-testületei üléseinek előkészítési, lebonyolítási feladatait, a döntések végrehajtásában szakmai segítséget nyújt.

3. A jegyző megbízása és iránymutatása alapján közreműködik testületi előterjesztések előkészítésében, a helyi jogalkotásban.

4. Szakmai segítséget nyújt a bizottsági, közgyűlési előterjesztések előkészítésében a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek, az előkészített előterjesztés tartalmi és formai megfelelőségét ellenőrzi, illetve ezeket a feladatokat koordinálja.

5. Feladatkörében segíti a képviselőket, önkormányzati bizottságokat feladataik ellátásában, hatáskörük gyakorlásában.

6. Közreműködik a választások és országos népszavazások lebonyolításában és a helyi népszavazással kapcsolatos feladatok ellátásában.

7. Közreműködik a bírósági ülnökök választásában.

8. Közreműködik a népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos feladatok lebonyolításában.

9. Jogi segítséget nyújt a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek, közreműködik a jogi feladatok ellátásában, a szerződések előkészítésében.

Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:

- büntetlen előélet

- cselekvőképesség

- magyar állampolgárság

- iskolai végzettség: felsőoktatásban szerzett jogi, közszolgálati szakképzettség [29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 22. pontja szerint]

- egészségügyi alkalmasság

- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- önkormányzatoknál testületi feladatok ellátásával kapcsolatosan szerzett tapasztalat

- legalább 3 éves közigazgatási gyakorlat.

Illetmény és egyéb juttatások: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a Közszolgálati Szabályzat alapján

A pályázathoz csatolandó iratok:

- motivációs levél
- fényképes szakmai önéletrajz
- iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata
az adatkezelési tájékoztató tudomásul vételével kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozat, amely letölthető itt >>

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. szeptember 30.

A pályázatokat Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Személyzeti Csoportjához (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) kell benyújtani.

A pályázatok 2022. október 14-ig kerülnek elbírálásra.

A pályázat elbírálásáról az elbírálást követően minden pályázó írásban értesítést kap.

Az álláshely várhatóan 2022. december 1-től tölthető be.