Pályázat belső ellenőrzési vezető munkakörre Nyomtatás
2023. május 05. péntek, 00:00 Állásajánlatok

A pályázat kiírója:

Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzője
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Munkahely megnevezése:

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Betöltendő munkakör: belső ellenőrzési vezető (határozatlan idejű csoportvezetői kinevezéssel)

Ellátandó feladatok: a 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet előírásai alapján

- belső ellenőrzési tevékenységet ellátó szervezeti egység munkájának vezetése, szervezése, a beosztottak rendszeres tájékoztatása az aktuális feladatokról, azok teljesítésének számonkérése, teljesítményértékelés elvégzése,

- a belső ellenőrzési tevékenység megszervezése, a rendelkezésre álló ellenőrzési kapacitás beosztása, az ellenőrzések végrehajtásának irányítása, az ellenőrzések összehangolása,

- vezetői értekezleten, a bizottsági üléseken, valamint a közgyűlésen való részvétel

- a belső ellenőrzési kézikönyv felülvizsgálata és a szükséges módosítások átvezetése

- a kockázatelemzéssel alátámasztott stratégiai és éves ellenőrzési tervek összeállítása

- a közgyűlés által jóváhagyott ellenőrzési tervek végrehajtása a VMJV Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal, illetve az intézményvezetők jóváhagyása után, valamint azok megvalósításának nyomon követése

- a szervezetek vezetői által jóváhagyott ellenőrzési tervek végrehajtása a Veszprém városban működő nemzetiségi önkormányzatok, Eplény Községi Önkormányzat és intézménye (Eplényi Napköziotthonos Óvoda), a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása és intézménye (Egyesített Szociális Intézmény) esetén, valamint azok megvalósításának nyomon követése

- az éves ellenőrzési jelentések, illetve az összefoglaló ellenőrzési jelentés összeállítása

- az ellenőrzések nyilvántartása, az ellenőrzési dokumentumok legalább 10 évig történő megőrzése, illetve a dokumentumok és az adatok biztonságos tárolása, őrzési időn túl az iratok selejtezése

- a belső ellenőrök szakmai továbbképzésének biztosítása, ennek érdekében éves képzési terv készítése

- tanácsadói tevékenység végzése az ellenőrzés hatókörébe tartozó szervezetek részére.

Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:

- büntetlen előélet

- cselekvőképesség

- magyar állampolgárság

- iskolai végzettség: alap-, mester- vagy doktori képzésben szerzett gazdaságtudományi, jogi, közszolgálati, gazdasági mérnöki, gazdasági agrármérnöki, műszaki menedzseri, a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló kormányrendelet szerinti felsőfokú szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és okleveles pénzügyi revizori, pénzügyi-számviteli szakellenőri, pénzügyi-számviteli ügyintézői, ellenőrzési szakelőadó, okleveles könyvvizsgálói, költségvetési ellenőri, mérlegképes könyvelői, a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri (CIA), az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) Nemzetközi Szervezetének okleveles informatikai rendszerellenőri (CISA), közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértői, költségvetési ellenőri, felsőfokú államháztartási, államháztartási gazdálkodási és ellenőrzési, elektronikus információbiztonsági vezetői, integritás tanácsadói, államháztartási ügyintézői, vezetés és gazdálkodás a közszolgálatban szakképesítés [29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. pontja szerint]

- egészségügyi alkalmasság

- vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Belső ellenőrzési területen végzett gyakorlat.

Illetmény és egyéb juttatások: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény és a Közszolgálati Szabályzat alapján

A pályázathoz csatolandó iratok:

- motivációs levél

- fényképes szakmai önéletrajz

- a belső ellenőrzési szervezeti egység vezetésére vonatkozó koncepció, szakmai program

- iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata 

- az adatkezelési tájékoztató tudomásul vételével kapcsolatos hozzájáruló nyilatkozat, amely letölthető itt >>

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. június 9.

A pályázatokat Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Személyzeti Önálló Csoportjához (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) kell benyújtani.

A pályázatok 2023. június 30-ig kerülnek elbírálásra.

A pályázat elbírálásáról az elbírálást követően minden pályázó írásban értesítést kap.

Az álláshely várhatóan 2023. október 16-tól tölthető be.