Főépítészi hirdetmények
HÉSZ módosítás véleményezési szakaszának lezárása Nyomtatás
2022. augusztus 20. szombat, 00:00 Főépítészi hirdetmények

A Veszprém, Betongyár u. 1965/15 hrsz-ú ingatlant érintő településrendezés véleményezési szakaszának lezárása, dokumentáció közzététele.

 
HÉSZ módosítás véleményezési szakaszának lezárása Nyomtatás
2022. augusztus 20. szombat, 00:00 Főépítészi hirdetmények

volt lőtér területén 4948, 4947/2 hrsz-ú ingatlanokat érintő településrendezés véleményezési szakaszának lezárása, dokumentáció közzététele.

 
Településképi rendeletek módosítása Nyomtatás
2019. július 09. kedd, 11:04 Főépítészi hirdetmények

Veszprém város közgyűlése módosította a településképi rendeletét és Településképi Arculati Kézikönyvét.

 
Tájékoztatás településképi rendeletről Nyomtatás
2017. október 06. péntek, 06:31 Főépítészi hirdetmények

A Közgyűlés elfogadta a város Településképi Arculati Kézikönyvét, illetve megalkotta a város új településképi rendeletét.

 
Főépítészi felhívás a reklám rendeletre Nyomtatás
2015. október 08. csütörtök, 23:52 Főépítészi hirdetmények

A Reklám rendelet a város területén elhelyezendő reklám- és információs elemek megjelenésére, méretére, anyaghasználatára, kihelyezésének módjára határoz meg előírásokat.

 
Főépítészi felhívás a településképi rendeletre Nyomtatás
2015. október 08. csütörtök, 23:42 Főépítészi hirdetmények

Felhívjuk Veszprém város területén élők, vállalkozási tevékenységet folytatók figyelmét, hogy a Településképi rendelet szabályozza mind az építési engedélyhez kötött településképi véleményezési, mind pedig az építési engedély nélkül folytatható építési tevékenységekhez kapcsolódó településképi bejelentési kötelezettségeket!