Tájékoztató az új településképi rendeletekről Nyomtatás
2013. április 08. hétfő, 08:25 Főépítészi hirdetmények

A módosított „épített környezet alakításáról és védelméről” szóló, 1997. évi LXXVIII. törvény, a „településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló, 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az „építésügyi hatósági szolgáltatásról” szóló, 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a települési önkormányzatoknak a településkép erőteljesebb védelme érdekében helyi rendeletek megalkotását tette lehetővé.

Ennek keretein belül Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata megalkotta a „reklámok, reklámberendezések, hirdetmények és hirdető-berendezések elhelyezéséről szóló 11/2013. (III.29.), a „településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról” szóló 12/2013. (III.29.), az „Építészeti- műszaki Tervtanácsról szóló 13/2013. (III.29.), a „közterületek használatáról” szóló 14/2013. (III.29.) önkormányzati rendeleteit, amelyek 2013. április 1-jén léptek hatályba. A rendeletekhez kapcsolódó eljárásokat a 2013. április 1-ét követően kell alkalmazni.

A helyi településképi eljárásokról szóló rendelet és az ehhez kapcsolódó önkormányzati rendeletek megalkotásának alapvető célja, hogy a város településképi,- műemléki,- építészeti,- illetve természeti értékeinek védelme és igényes alakítása érdekében - az építésügyi hatósági engedélyhez kötött és nem kötött egyes építési munkákkal kapcsolatban a településfejlesztési célokkal összefüggő követelmények minél szélesebb körben érvényesítésre jussanak.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az előírások közvetlenül érintik a városunkban élő – engedélyhez kötött és nem kötött építési tevékenységet végző, megbízóként szereplő – gazdasági társaságokat, vállalkozókat, lakosságot és a szükséges terveket készítő építészeket, mérnököket!

A fent megjelölt Önkormányzati rendeleteket és mellékleteik a város honlapján elérhetőek és letölthetőek. A jogszabály-változásokkal és ügyintézéssel kapcsolatban a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Főépítészi Önálló Csoportja (8200 Veszprém, Óváros tér 9., telefon: +36 88/ 549-261; +36 88/ 549-266) ad bővebb tájékoztatást.

A településképi eljárásokkal érintett esetekben mód van előzetes főépítészi egyeztetésre, amelyen a téma jellegének megfelelő műszaki tartalommal bíró, a feladatra jogosult tervező, vagy szakember által, a rendeletek alapján megfelelően előkészített vázlattervet, tervjavaslatot kell bemutatni.


Letölthető dokumentumok:

icon 11/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet a reklámok, reklámberendezések, hirdetmények és hirdető-berendezések elhelyezésének szabályairól (543.71 kB)

icon 12/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet a településképi véleményezési, bejelentési és kötelezési eljárásról (846.86 kB)

icon 13/2013. (III.29.) önkormányzati rendelet a helyi Építészeti-műszaki Tervtanácsról (127.33 kB)

icon 14/2013.(III.29.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról (1.38 MB)

 

További részletek az ügyintézésnél, itt>>