Hirdetmény HÉSZ módosítás tárgyában Nyomtatás
2020. augusztus 27. csütörtök, 06:22 Főépítészi hirdetmények

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a 24/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Veszprém Megyei Jogú Város helyi építési szabályzata és szabályozási tervének

Veszprém 8. sz. főút építésével összefüggő, Déli Intézményterületen lévő, az Almádi út és Füredi út összekötésével megvalósuló ideiglenes elkerülő út nyomvonalát érintő

módosítása tekintetében – mely a 8. sz. főút felújítása miatt vált szükségessé  lefolytatta a Korm. rendelet 42.§ szerinti tárgyalásos eljárás partnerségi szakaszát.

Ezúton tájékoztatom az érintetteket, hogy az Önkormányzat a partnerségi szakasz dokumentációját a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42.§ (1) bekezdés, valamint a partnerségi egyeztetési szabályról szóló 25/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet alapján közzétette a www.veszprem.hu honlapon, valamint Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal aulájában kifüggesztette.

Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42.§ (1) bekezdése, a partnerségi egyeztetési szabályról szóló 25/2017. (X.26.) önkormányzati rendelete, valamint Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2014.(X.31.) számú önkormányzati rendelet 4.§ „A Közgyűlés hatáskörei közül a következőket ruházza át a polgármesterre” 24. pontja alapján teszem közzé.

Veszprém, 2020. augusztus 24.

Horváth Gábor
városi főépítész
Porga Gyula
polgármester megbízásából

Letölthető dokumentum:

icon Tárgyalásos eljárás átruházott hatáskörben (8. sz. főút tárgyában)