HÉSZ módosítás véleményezési eljárás lezárása Nyomtatás
2020. október 18. vasárnap, 21:16 Főépítészi hirdetmények

Veszprém Megyei Jogú Város Főépítészi Csoport felhívja Veszprém város lakosságának figyelmét, hogy Veszprém, volt Bakony Művek 1963/2, 1963/3 és 1963/4 hrsz.-ú ingatlanokat érintő településrendezési terv településrendezési eszközök módosításának „a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti véleményezési szakasza lezárult.

Ezúton tájékoztatom az érintetteket, hogy az Önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – a véleményezési szakasz lezárásának dokumentációját (314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 39.§ (2) bekezdés alapján a beérkezett vélemények elfogadása, el nem fogadása tekintetében összeállított anyag) közzétette a városi honlapon, valamint Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal aulájában kifüggesztette.

Végső szakmai véleményezés céljából a Veszprém Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészi Iroda részére az eljárás során keletkezett valamennyi dokumentáció megküldésre került.

A vélemény ismertében a végső döntés várhatóan a 2020. novemberi Közgyűlésen lesz.

Letölthető dokumentum:

icon Véleményezési szakasz lezárásáról hozott döntés közzététele (283.03 kB)