Véleménykérés HÉSZ módosítás tárgyában Nyomtatás
2021. január 14. csütörtök, 11:12 Főépítészi hirdetmények

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Önálló Csoportja felhívja Veszprém város lakosságának figyelmét, hogy Veszprém Megyei Jogú Város 24/2017. (IX.28.) Ör. sz. rendelettel jóváhagyott Településrendezési Tervét módosítani kívánja, a

- Veszprém, volt Bakony Művek 1963/124 hrsz-ú ingatlant
- Veszprém Déli Intézmény területen lévő 02/128 hrsz-ú ingatlant érintően.

A 2013. január 1-től hatályos településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29. §-ának megfelelően a helyi önkormányzat az eljárás megindítása előtt a 25/2017.(X.26.) önkormányzati rendeletében döntött a partnerségi egyeztetés szabályairól.

A Kormány rendelet 37.§ - ában leírtak alapján felhívjuk a módosítással érintett terület szomszédságában található lakosságot, gazdasági szervezeteket és egyéb civil szervezeteket, intézményeket, hogy az előzetes tájékoztatási anyaggal kapcsolatosan véleményeket, észrevételeket tehetnek.

Az észrevételeiket írásban tehetik meg, a Veszprém város honlapján található partnerségi egyeztetésről szóló 25/2017.(X.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklet partnerségi adatlap kitöltésével.

A kitöltött adatlapot kérjük a VMJV Főépítészi Csoport címére (Veszprém, Óváros tér 9.), vagy a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre megküldeni szíveskedjenek.

A vélemények beérkezésének határideje: 2021. február 3.

A fent leírtaknak megfelelően a módosítással kapcsolatos előzetes tájékoztatási anyag megtekinthető itt az oldal alján, illetve kifüggesztésre kerül a Polgármesteri Hivatal aulájában 2021. január 14-től 2021. február 3-ig.

Lakossági fórum megtartására „a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályozásról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII törvény” alapján nem kerül sor.

Ugyanakkor a véleményezési lehetőséget a 2020. évi LVIII törvény 165.§ (2) bekezdés c) pontja alapján elektronikus úton, a partnerségi adatlap megküldésével biztosítjuk.

Egyéb adatok iránt érdeklődni lehet a Főépítészi Önálló Csoportnál munkaidőben a 549-261 és 549-289-es telefonon illetve személyesen egyeztetett időpontban.

Letölthető dokumentum:

icon 02/128 hrsz.előzetes szakhatósagi anyaga (529.48 kB)

icon 1963/124 hrsz előzetes szakhatósági anyaga (668.85 kB)

icon Partnerségi adatlap (223.95 kB)