Tájékoztató partnerségi szakasz lezárásáról Nyomtatás
2021. január 14. csütörtök, 00:00 Főépítészi hirdetmények

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően a 24/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Veszprém Megyei Jogú Város helyi építési szabályzata és szabályozási tervének.

Veszprém, Aranyosvölgy feletti új völgyhíd és a hozzá kapcsolódó, a város belső elérhetőségét javító közutakat és kiegészítő létesítményeit érintő

módosítása tekintetében lefolytatta a Korm. rendelet 42.§ szerinti tárgyalásos eljárás partnerségi szakaszát.

Ezúton tájékoztatom az érintetteket, hogy az Önkormányzat a partnerségi szakasz dokumentációját a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42.§ (1) bekezdés, valamint a partnerségi egyeztetési szabályról szóló 25/2017. (X.26.) önkormányzati rendelet alapján letölthető formában közzétette itt az oldal alján, valamint Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal aulájában is kifüggesztette.

Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42.§ (1) bekezdése, a partnerségi egyeztetési szabályról szóló 25/2017. (X.26.) önkormányzati rendelete, valamint Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2014.(X.31.) számú önkormányzati rendelet 4.§ „A Közgyűlés hatáskörei közül a következőket ruházza át a polgármesterre” 24. pontja alapján teszem közzé.

Veszprém, 2021. január 13.

Horváth Gábor
városi főépítész
Porga Gyula
polgármester megbízásából

Letölthető dokumentum:

icon Átruházott hatáskörben tárgyalásos eljárással hozott döntés (193.45 kB)