Hirdetmény véleményezési eljárás lezárásáról Nyomtatás
2021. február 14. vasárnap, 06:56 Főépítészi hirdetmények

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően 24/2017.(IX.28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Veszprém Megyei Jogú Város helyi építési szabályzata és szabályozási tervének

Veszprém Házgyári út – Henger utcai csomóponthoz kapcsolódó szabályozási vonalakat érintő

módosítása tekintetében lefolytatta a Korm. rendelet 41.§ szerinti egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszát.

Ezúton tájékoztatom az érintetteket, hogy az Önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – a véleményezési szakasz lezárásának dokumentációját (314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 39.§ (2) bekezdés alapján a beérkezett vélemények elfogadása, el nem fogadása tekintetében összeállított anyag) közzétette a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Aulájában történő kifüggesztés útján, illetve letölthető itt az oldal alján..

Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 39.§ (3) bekezdése, a partnerségi egyeztetési szabályról szóló 25/2017. (X.26.) önkormányzati rendelete, valamint Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2014.(X.31.) számú önkormányzati rendelet 4.§ „A Közgyűlés hatáskörei közül a következőket ruházza át a polgármesterre” 24. pontja alapján teszem közzé.

 
Veszprém, 2021. február 9.
 
Sulyok Balázs Ede
főépítész
Porga Gyula
polgármester megbízásából
 
Letölthető dokumentum:

icon Véleményezési szakasz lezárás határozata (Henger u - Házgyári út) (256.82 kB)