Véleménykérés HÉSZ módosítás tárgyában Nyomtatás
2021. április 26. hétfő, 11:56 Főépítészi hirdetmények

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Főépítészi Önálló Csoport felhívja Veszprém város lakosságának figyelmét, hogy Veszprém Megyei Jogú Város többször módosított 24/2017. (IX.28.) Ör.sz. rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzatát az alábbiak szerint módosítani kívánja: 

Veszprém, 4726/2 hrsz-ú telket érintő településrendezési terv módosítás

Digitális Múzeum létrehozása céljából

A 2013. január 1-től hatályos településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29. §-ának megfelelően a helyi önkormányzat döntött a partnerségi egyeztetés szabályairól. Jelen módosítási eljárások lefolytatására a Kormányrendelet 32. § (6) bekezdés a) pontja alapján tárgyalásos eljárás keretében kerül sor.

Az tárgyalásos eljárás a partnerségi egyeztetési szakasszal indul. A Kormányrendelet 29/A.§ - ában leírtak alapján felhívjuk a módosításokkal érintett területeken és szomszédságában található lakosságot, gazdasági szervezeteket, egyházakat és egyéb civil szervezeteket, hogy a véleményezési dokumentációval kapcsolatos véleményeiket, észrevételeiket megtehetik.

A módosítással kapcsolatos véleményezési dokumentáció letölthető itt az oldal alján, valamint kifüggesztésre kerül a Polgármesteri Hivatal aulájában 2021. április 26-tól 2021. május 22-ig.

Lakossági fórum megtartására „a veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020.(XII.2.) Kormányrendelet” alapján nem kerül sor.

Ugyanakkor a véleményezési lehetőséget az 546/2020.(XII.2.) Kormányrendelet 2.§ (1) bekezdés b), c) pontja alapján elektronikus úton biztosítjuk.

Az észrevételeiket írásban tehetik meg Veszprém város honlapján található partnerségi egyeztetésről szóló 25/2017.(X.26.) önkormányzati rendelet 2. melléklet partnerségi adatlap kitöltésével, e-mail megküldése útján.

A kitöltött adatlapot kérjük a VMJV Főépítészi Önálló Csoport részére

a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. e-mail címre megküldeni szíveskedjenek.

A vélemények beérkezésének határideje: 2021. május 22.

Tisztelettel felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy észrevételeiket kizárólag a konkrét területet érintő rendezési terv módosításával kapcsolatosan tegyék meg.

Egyéb adatok iránt érdeklődni lehet a Főépítészi Önálló Csoportnál munkaidőben a 549-289 és 549-261-es telefonon illetve személyesen egyeztetett időpontban.

Letölthető dokumentum:

icon Digitális múzeum szakhatósági anyaga (2.69 MB)

icon Partnerségi adatlap (223.95 kB)